Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

«Εις τα άγια Φώτα»


 

«Τριακονταέτης ων, και συ προ της γεννειάδος διδάσκεις τους γέροντας, ή το διδάσκειν πιστεύεις, ούτε παρά της ηλικίας, ούτε παρά του τρόπου τυχόν έχων το αιδέσιμον; Είτα ο Δανιήλ ενταύθα και ο δείνα, νέοι κριταί και τα παραδείγματα επί γλώσσης. Πας γαρ αδικών εις απολογίαν έτοιμος. Αλλ' ου νόμος Εκκλησίας το σπάνιον, είπερ ουδέ μία χελιδών έαρ ποιεί, μηδέ γραμμή μία τον γεωμέτρην, ή πλους εις τον θαλάττιον...». 

«Καθαρίζεται σε ηλικία τριάντα ετών και συ πριν βγάλεις γένεια διδάσκεις τους γέροντες ή τουλάχιστον νομίζεις ότι τους διδάσκεις, ενώ ούτε η ηλικία, ούτε πιθανόν και η συμπεριφορά σου σε κάνουν άξιο σεβασμού; Στην περίπτωση όμως αυτή έρχονται στην γλώσσα τα παραδείγματα του Δανιήλ και των άλλων νέων κριτών, επειδή όποιος αδικεί εύκολα βρίσκει δικαιολογίες. Εκείνο όμως που είναι σπάνιο δεν αποτελεί και νόμο της Εκκλησίας, όπως δεν φέρνει ένα χελιδόνι την άνοιξη και όπως δεν κάνει μια μόνο γραμμή τον γεωμέτρη , ή ένα μόνο ταξίδι τον ναυτικό...». 

Γρηγορίου του Θεολόγου Λόγος ΛΘ' , «Εις τα άγια Φώτα», PG 36,349 C-D.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου