Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Ευχέλαιο

 

Την ερχόμενη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα τελεσθεί στο Ναό μας το ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου.

«Γι’ αυτό δεν αλλάζει η ζωή μας…»


 
«Απελπίζεται όποιος ελπίζει στο είδωλο του Χριστού που έχει σχηματίσει, αυθαίρετα και αφώτιστα.
Γι' αυτό δεν αλλάζει η ζωή μας. Όταν συχνά καθρεφτιζόμαστε σ' ένα ναρκισσιστικό καθρέφτη, τίποτα δεν μεταμορφώνεται. Τίποτα δεν καταργεί την εγωπάθειά μας!».

π. Αντώνιος Ρωμαίος, «Σταλάγματα από τα κεραμίδια», «εν Πλω», σ. 21.

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

«Συμβαίνει συχνά...»


 
«Συμβαίνει συχνά σε ανθρώπους που δεν έχουν πείρα, όταν ξαναγυρίζουν με τη σκέψη στις δικές τους πτώσεις ή σε πτώσεις άλλων, με σκοπό να θρηνήσουν γι' αυτές, να τους μολύνει το ανεπαίσθητο κεντρί της συγκατάθεσης στην ηδονή. Κι αυτό που είχαν αρχίσει με καλή πρόθεση, καταλήγει σε εφάμαρτη πτώση και αισχρότητα, όπως μας βεβαιώνει και ο σοφός Σολομώντας που λέει: "Υπάρχουν δρόμοι που σε μερικούς ανθρώπους φαίνονται σωστοί, αλλά που στο τέλος καταλήγουν στα σκοτεινά βάθη του Άδη» («Παροιμ».16,25).

Αββά Κασσιανού, «Συνομιλία με τον αββά Πινούφριο, Αββά Κασσιανού Συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου, τ. Α' ,εκδ. Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Καρέας, Καρέας 2004, σ. 198.

«Τὸν Παράκλητο!»


 
«Ἀκόμη κι ὅταν στὸ κεφάλι ἔχουμε τὸν Παράσιτο, στὴν καρδιὰ νὰ ἔχουμε τὸν Παράκλητο!» 

Γερόντισσα Γαβριηλία

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

«'Ηχος παρηγορητικής σιωπής...»


 
«Τελικά στο μακρύ ταξίδι σου δεν αποκλείεται να Τον συναντήσεις ακόμα κι αν δεν τον αναγνωρίσεις. Γιατί δεν κατοικεί σε μεγαλοστομίες θρησκευτικές, ούτε σε κυμβάλων αλαλαγμούς. Έρχεται κάποτε να σ’ επισκεφτεί σαν δροσερό αεράκι ή σαν ήχος παρηγορητικής σιωπής..».

Νόνη Σταματέλου,
θεολόγος.

Γιώργος Σεφέρης (+ 20 Σεπτεμβρίου 1971)«Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος» (20/09)«Ἀδαμάντινε τὴν ψυχήν, πῶς σε κατ' ἀξίαν ἐπαινέσωμεν;
τὴν γὰρ φύσιν ὑπερέβης, χρημάτων καὶ παίδων,
καὶ τῆς συμβίου στερούμενος,
τὴν μακαρίαν ἐκείνην, καὶ ἀοίδιμον φωνὴν τοῦ Ἰὼβ ἐξεβόησας,
ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο, ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν.
Οὕτω καὶ ἐγένετο.
Ἀλλ' ὃν ἠγάπησας Θεόν, καὶ ὃν θερμῶς ἐπεπόθησας,
πάλιν σοι τοὺς φιλτάτους ἐδωρήσατο,
συναθλητὰς γενέσθαι σοι προμηθευσάμενος,
μεθ' ὧν διὰ ποικίλων βασάνων,
τὸ μακάριον τέλος διήνυσας,
αὐτοὺς καὶ συμπρεσβευτάς σου λαβόμενος,
καρτερόψυχε Εὐστάθιε,
δυσώπησον λυτρωθῆναι ἡμᾶς,
τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν».