Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Σεβασμιώτατος «εις Κοπάνους»Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016...

Αρχιερατικός Εσπερινός,
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Μαξίμου...

 

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
 Γράφει ο π. Γεώργιος Δορμπαράκης 

«Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι». 

Μέσα στο κλίμα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού η Εκκλησία μας επιμένει να μας υπενθυμίζει, με την επιλογή των αναγνωσμάτων της, ότι άλλος τρόπος για να ζήσει κανείς την εν Χριστώ ζωή από τη συσταύρωση με τον Κύριο δεν υπάρχει. Αυτό συνιστά την ακολουθία του Χριστού, που οδηγεί στην εύρεση της αληθινής ζωής. Τυχόν απόρριψη του Χριστού θα σημάνει μεν την ελευθερία του ανθρώπου ως δυνατότητα αυτοκαθορισμού του ερήμην του Θεού, αλλά θα αποτελεί ταυτόχρονα την καταστροφή του ίδιου, κατά τρόπο αντίστοιχο με εκείνον που επιλέγει ως ζωή την αυτοκτονία. Η προτροπή μάλιστα του Κυρίου, που προκαλεί τη βούληση του ανθρώπου να Τον ακολουθήσει, κάτω βεβαίως από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακούγεται ως η πιο παρήγορη φωνή που έχει ακουστεί ποτέ για τον άνθρωπο, διότι ενώ του αποκαλύπτει την τραγικότητα της πορείας του, του δείχνει ταυτόχρονα τον δρόμο της υπέρβασης και της σωτηρίας του. «Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι».

Ο Κύριος δεν παίζει με τον άνθρωπο ούτε θέλει να τον εκμεταλλευτεί. Μία τέτοια στάση ακολούθησαν και ακολουθούν όλοι εκείνοι οι κατακτητές ή οι δημαγωγοί, σε όλους τους αιώνες, οι οποίοι είτε με τον φόβο είτε με την κολακεία θέλησαν να έχουν τον λαό υποχείριό τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα άνομα σχέδιά τους, που δεν ήταν άλλα από την ικανοποίηση των παθών τους. Ο Κύριος μέσα στα πλαίσια της άπειρης αγάπης Του προς τον άνθρωπο, τέτοιας που Τον οδήγησε  πάνω στον Σταυρό, μας καλεί να Τον ακολουθήσουμε, που σημαίνει αφενός ότι η πορεία μας μακριά από Εκείνον είναι λανθασμένη, αφετέρου ότι ο Ίδιος είναι η σωτηρία μας.

       Η ακολουθία του Κυρίου συνιστά βεβαίως μία χαρισματική κατάσταση, με την έννοια ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη δύναμη και τη χάρη του Ίδιου, όπως σε άλλο σημείο θα επισημάνει: «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν». Διότι πέραν του ότι ο άνθρωπος θολωμένος και τραυματισμένος από την αμαρτία του και την υποδούλωσή του στον διάβολο αδυνατούσε να δει την αλήθεια της σωτηρίας του – ποιος ήταν ο Θεός του – αδυνατούσε πολύ περισσότερο και να πραγματοποιήσει το οποιοδήποτε βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται και όχι μόνο του ανοίγει τα μάτια για να δει τον ορθό προσανατολισμό του, αλλά τον εντάσσει μέσα στον εαυτό Του, ώστε με τη δική Του δύναμη να βρει τον βηματισμό του. Αν δεν συνέβαινε αυτό, αν ο Κύριος ερχόταν απλώς για να μας πει μόνοι μας να Τον ακολουθήσουμε, δεν θα διέφερε από τους άλλους τυράννους της ανθρωπότητας, και μάλιστα ακόμη περισσότερο: όντως θα «έπαιζε» μαζί μας, «διασκεδάζοντας» με τις αδυναμίες μας και την επίγνωση από εμάς αυτών των αδυναμιών...

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

«Η θεολογία του Σταυρού...»" ...Η θεολογία του Σταυρού εξηγεί γιατί και για ποιο λόγο ο Χριστός πέθανε στο σταυρό. Σημαίνει όμως αυτό, ότι στο λόγο περί Σταυρού, αίρεται η πραγματικότητα του Σταυρού; Αν η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο από την "αλλοτρίωση του πνεύματος εντός του χρόνου", τότε για εκείνον που προσλαμβάνει την ιστορία εν τω πνεύματι "ο χρόνος έχει αναιρεθεί". Υπάρχει όμως κάτι στο Σταυρό του Χριστού που δεν μπορεί να αναχθεί σε μια απλή θεολογική έννοια: αυτό είναι η οδύνη του Χριστού και η επιθανάτια κραυγή του: "Θεέ μου, γιατί;" Καμία θεολογία του Σταυρού δεν μπορεί να να απαντήσει σε αυτήν την κραυγή, διότι η απάντηση δεν βρίσκεται στην όποια ερμηνεία του θανάτου του, αλλά μόνο στην ανάσταση και στην πασχάλια δοξολογία των εγερθέντων. Στο Σταυρό του Χριστού παραμένουν στοιχεία του ιστορικά τυχαίου και των ιστορικών αντιφάσεων που δεν μπορούν να αρθούν από καμία φιλοσοφική θεωρία. Το στοιχείο αυτό περιορίζει την αισιόδοξη καθολική αξίωση του ιστορικού Λόγου που ήγειρε ο Χέγκελ: ό,τι είναι έλλογο δεν είναι ακόμα πραγματικό, και ό,τι είναι πραγματικό δεν είναι αυτομάτως έλλογο".

Jurgen Moltmann, Ο ερχόμενος Θεός. Χριστιανική εσχατολογία, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 2013, σσ. 443-444

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

«Η Ύψωσις του Tιμίου και Ζωοποιού Σταυρού»Tω αυτώ μηνί IΔ΄, η Ύψωσις του Tιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Tας εν λάρυγγι Σώτερ υψώσεις φέρει,
Yψούμενον βλέπουσα σον Σταυρόν κτίσις.
Yψώθη δεκάτη Σταυρού ξύλον ηδέ τετάρτη.

Kωνσταντίνος ο Mέγας και Iσαπόστολος, πρώτος ανάμεσα εις τους βασιλείς της παλαιάς Pώμης, εδέξατο τον Xριστιανισμόν. Oύτος λοιπόν έχωντας πόλεμον, καθώς μεν λέγουσί τινες, εν τη Pώμη κατά Mαγνεντίου· καθώς δε άλλοι λέγουσιν, εν τω ποταμώ του Δουνάβεως κατά των Σκυθών· βλέπωντας δε το στράτευμα των εχθρών, πως ήτον περισσότερον από το εδικόν του, ευρίσκετο εις απορίαν και φόβον. Όθεν εις τοιαύτην κατάστασιν ευρισκομένου, εφάνη κατά το μεσημέριον τύπος Σταυρού εις τον ουρανόν, σημειούμενος δι’ αστέρων. Kαι τριγύρω εις τον Σταυρόν εφάνηκαν γράμματα, τυπούμενα και αυτά δι’ αστέρων με ρωμαϊκά, ήτοι λατινικά στοιχεία, τα οποία έλεγον ούτω· «Eν τούτω Nίκα».
     Παρευθύς λοιπόν κατασκευάσας ένα Σταυρόν, όμοιον με εκείνον, οπού εφάνη εις τον ουρανόν, επρόσταξε να προπορεύεται έμπροσθεν του στρατεύματος. Έπειτα συμπλέκεται με τους εχθρούς, και τούτους κατά κράτος νικά, ώστε οπού, οι περισσότεροι μεν από εκείνους, εθανατώθησαν. Oι δε άλλοι, έφυγον από τον φόβον τους. Όθεν εκ του θαύματος τούτου εννοήσας την δύναμιν του Σταυρωθέντος, και πιστεύσας, ότι ούτος μόνος είναι αληθής Θεός, εβαπτίσθη με την μητέρα του.
     Tότε λοιπόν στέλλει την αυτού μητέρα Eλένην εις Iεροσόλυμα, ένα μεν, διά να προσκυνήση και λαμπρότατα να τιμήση τον ζωοποιόν Tάφον του Kυρίου, και τους λοιπούς Aγίους Tόπους. Kαι άλλο δε, διά να ζητήση με σπουδήν να εύρη τον τίμιον Σταυρόν του Θεανθρώπου Σωτήρος. Διά τον οποίον με πόθον ζέοντα ερευνήσασα, εύρεν αυτόν κεκρυμμένον. Oμοίως ευρήκε και τους άλλους δύω σταυρούς, εις τους οποίους εσταυρώθησαν οι δύω λησταί. Eύρε δε προς τούτοις και τους ήλους. Eπειδή δε η βασίλισσα ευρίσκετο εις απορίαν, ποίος από τους τρεις είναι ο Σταυρός του Kυρίου. Tούτου χάριν διά του θαύματος, οπού έγινεν εις την αποθανούσαν χήραν γυναίκα, ήτις ανέστη ευθύς οπού ήγγισεν εις τον Σταυρόν του Kυρίου, διά τούτου, λέγω, εγνώρισεν αυτόν. Oι γαρ άλλοι δύω σταυροί των ληστών, ουδέν τοιούτον θαύμα εποίησαν.
     Tότε λοιπόν ησπάσατο και προσεκύνησε τον τίμιον Σταυρόν μετά πολλής ευλαβείας και πίστεως, τόσον η βασίλισσα Eλένη, όσον και όλη η μετ’ αυτής σύγκλητος των αρχόντων. Eπειδή δε εζήτει και όλος ο λαός των Xριστιανών να προσκυνήση και να ασπασθή αυτόν, δεν ήτον δε δυνατόν να επιτύχη του ποθουμένου διά το πολύ πλήθος: τούτου χάριν εζήτησαν κατά δεύτερον λόγον, καν να ιδούν μόνον την γλυκυτάτην θεωρίαν του τιμίου Σταυρού, και έτσι διά μόνης της θεωρίας να ευχαριστήσουν τον προς αυτόν πόθον τους. Όθεν ο τότε μακαριώτατος Πατριάρχης των Iεροσολύμων Mακάριος, ανέβη επάνω εις τον άμβωνα, και σηκώσας υψηλά με τας δύω του χείρας τον τίμιον Σταυρόν, έδειξεν αυτόν φανερώς εις όλους τους υποκάτω ευρισκομένους Xριστιανούς. Oίτινες ευθύς οπού τον είδον, εφώναξαν από καρδίας όλοι ομού το «Kύριε ελέησον». Aπό τότε λοιπόν επρόσταξαν οι θειότατοι και θεόπνευστοι Πατέρες της Eκκλησίας, να εορτάζουν όλοι οι Xριστιανοί κατά την σήμερον ημέραν, την τιμίαν ταύτην και παγκόσμιον Ύψωσιν του θείου Σταυρού, εις δόξαν του εν αυτώ προσηλωθέντος Xριστού του αληθινού Θεού ημών...


Από το Συναξάρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.


Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

Αρχιερατικός Εσπερινός στο ΝησίΑρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Μαξίμου, θα τελεσθεί στον Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Νησί των Ιωαννίνων, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.

Εκείνη την ημέρα, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών πραγματοποιεί στο Νησί το Ioannina Rock City Festival.


Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΑγρυπνίαΓνωρίζουμε στα μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας, ότι το ερχόμενο Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου θα τελεσθεί Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου «εις Κοπάνους», επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευφροσύνου του μαγείρου.

Η Αγρυπνία θ’ αρχίσει στις 9. 00 το βράδυ, ενώ το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιηθούν κανονικά ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να διαβάσετε το Συναξάρι του Οσίου Ευφροσύνου:Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

ΕυχέλαιοΤο ιερό μυστήριο του Ευχελαίου θα τελεσθεί την ερχόμενη Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στον Ι. Ναό του Αγ. Νικολάου  «εις Κοπάνους».