Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Μετά τον Σταυρό ενωθήκαμε με τον Χριστό...

Δεν συμμετείχαμε στις πληγές και τον θάνατο του Κυρίου. Αλλά μόνος Του σήκωσε αυτόν τον αγώνα, και, όταν επρόκειτο να στεφανωθεί, τότε μας έκανε κοινωνούς Του. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό της άρρητης φιλανθρωπίας Του και μάλιστα όχι παράλογο και ανακόλουθο. Γιατί μετά τον Σταυρό ενωθήκαμε με τον Χριστό. Πριν τον θάνατό Του δεν είχαμε τίποτε κοινό μαζί Του. Εκείνος ήταν Υιός, και μάλιστα αγαπητός. Εμείς ελεεινοί και δούλοι και εχθροί κατά το φρόνημα. Όταν όμως πέθανε και δόθηκε το λύτρο και καταστράφηκε το δεσμωτήριο του διαβόλου, τότε αποκτήσαμε την ελευθερία και την υιοθεσία και γίναμε μέλη της μακαρίας εκείνης Κεφαλής. Από τον Σταυρό και έπειτα γίνονται και δικά μας όσα ανήκουν στην Κεφαλή.

άγιος Νικόλαος Καβάσιλας

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Τὸ εὐλογημένον ξύλον προσκυνήσωμεν...

Δεῦτε ἅπαντα τὰ ἔθνη, τὸ εὐλογημένον ξύλον προσκυνήσωμεν, δι᾿ οὗ γέγονεν ἡ αἰώνιος δικαιοσύνη· τὸν γὰρ Προπάτορα Ἀδάμ, ὁ ἀπατήσας ἐν ξύλῳ, τῷ Σταυρῷ δελεάζεται· καὶ πίπτει κατενεχθεὶς πτῶμα ἐξαίσιον, ὁ τυραννίδι κρατήσας τοῦ βασιλείου πλάσματος, Αἵματι Θεοῦ, ὁ ἰὸς τοῦ ὄφεως ἀποπλύνεται· καὶ κατάρα λέλυται, καταδίκης δικαίας, ἀδίκῳ δίκῃ τοῦ δικαίου κατακριθέντος· ξύλῳ γὰρ ἔδει τὸ ξύλον ἰάσασθαι, καὶ πάθει τοῦ ἀπαθοῦς, τὰ ἐν ξύλῳ λῦσαι πάθη τοῦ κατακρίτου. Ἀλλὰ δόξα Χριστὲ Βασιλεῦ, τῇ περὶ ἡμᾶς σου φρικτῇ οικονομίᾳ δι᾿ ἧς ἔσωσας πάντας, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Ο Σταυρός του Χριστού...

Υπάρχουν Σταυροί και σταυροί.
Ο Σταυρός του Χριστού, ο οποίος σώζει.
Ο σταυρός που κουβαλάει ο καθένας μας και μπορεί να γίνει παράδεισος ή κόλαση μας.
Ο σταυρός πάνω στον οποίο, όπως λέει ο Παύλος, όσοι ανήκουν στον Χριστό σταύρωσαν το θέλημα και τις επιθυμίες τους.
Και οι σταυροί πάνω στους οποίους σταυρώνουμε τους άλλους.
 
π. Παντελεήμων Κρούσκος
 

Ο Σταυρός είναι...

Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αξιώτερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα άξια μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση τού Ἀγ. Πνεύματος και την σφραγίδα τού Σταυρού. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι Ι. Ναοί, τα ιερά σκεύη και τα άμφια αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς την σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού.

Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε ορθοδόξου, από τη στιγμη που θα γεννηθούμε μεχρι το θάνατο μας. Και ο τάφος του Χριστιανού με το σταυρό ευλογείται.

Γι' αυτό δεν νοείται χωρίς το σταυρό Εκκλησία του σταυρωθέντος Χριστού. Γι' αυτό οι ετερόδοξοι ή οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλόμενη στον Τίμιο σταυρό ευλάβεια, όπως οι Προτεστάντες, είτε τον αρνούνται τελείως και τον υβρίζουν. όπως οι Ιεχωβάδες...

Η Χάρη και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστος έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο, ως θύτης και ως θύμα. Όλη η πτωχεία, η κένωσις, η εξουθένωσις, η ταλαιπωρία, η οδύνη, ο θάνατος, που έλαβε για εμάς κορυφώνονται στο Σταυρό. Στον Σταυρό έζησε τον βαθύτερο πόνο, και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπέρ ημών κατάρα για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα της αμαρτίας και του νόμου. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζονται στο Σταυρό του. Και όταν ο Πέτρος συμβούλευσε τον Χριστό να αποφύγει τον σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε αυστηρά: «Ὕπαγε οπίσω μου σατανά, ότι ου φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων».   

Επισκόπος Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλος

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Κατά την εορτή της Υψώσεως...

«Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινὴ πολιτεία, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός· εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς κατὰ τῶν πολεμίων. Τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον» (Κοντάκιον).

Η ημέρα της Ύψωσης του Σταυρού, αν και έχει προφανώς «πολιτική» προέλευση, κατέχει θέση μεγάλης σημασίας στην Εκκλησία σήμερα. Εξακολουθεί να υπάρχει ως ημέρα νηστείας και προσευχής, μια μέρα στην οποία θυμόμαστε ότι ο Σταυρός είναι το μόνο άξιο σύμβολο της πίστης μας και ότι η σωτηρία μας δεν έρχεται από κάποιες επίγειες νίκες, αλλά μόνο από την πραγματική και διαρκή νίκη της Σταύρωσης του Χριστού και της δικής μας συσταύρωσης μαζί Του...

Κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οι Χριστιανοί αφιερώνουν ξανά τη ζωή τους στον Εσταυρωμένο Κύριο και δίνουν την αμέριστη πίστη τους σ’ Αυτόν, με τη λατρεία του Σταυρού, στον οποίο καρφώθηκαν τα άγια μέλη Του. Αυτό είναι για την Εκκλησία το νόημα αυτής της άγιας μέρας, που είναι ημέρα νηστείας και μετανοίας. 

π. Θωμάς Χόπκο

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Η εορτή της Γέννησης της Θεοτόκου...

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει βιβλική επαλήθευση των περιστατικών της γέννησης της Παναγίας είναι δευτερεύον μπροστά στο νόημα της εορτής. Ακόμα κι αν οι λεπτομέρειες του περιστατικού, όπως εορτάζεται από την Εκκλησία, είναι ιστορικώς αμφισβητούμενες, είναι προφανές το νόημα της εορτής «δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διᾶ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν». Έπρεπε να γεννηθεί κάποια με ανθρώπινο σώμα και αίμα, που να είναι πνευματικά ικανή να γίνει η Μητέρα του Χριστού, και έπρεπε και αυτή η ίδια να έρθει στον κόσμο από ανθρώπους, πνευματικά ικανούς να γίνουν γονείς της.

Η εορτή της Γέννησης της Θεοτόκου λοιπόν, είναι μια δοξολογία της γέννησής της, της γέννησης της ίδιας της Θεοτόκου, και των δίκαιων γονέων της. Είναι επίσης μια εορτή της πρώτης προετοιμασίας για τη σωτηρία του κόσμου. Αφού το «δοχεῖον τοῦ φωτός», η «βίβλος τῆς ζωῆς», η «Πύλη τῆς Ἀνατολῆς», ο «Θρόνος τῆς Σοφίας» προετοιμάζεται στη γη από τον ίδιο τον Θεό με τη γέννηση της αγίας κόρης, της Μαρίας.

Τα χωρία της εορτής είναι γεμάτα με τίτλους προς τη Θεοτόκο, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Είναι εμπνευσμένοι από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και προκύπτουν και από τα αναγνώσματα της ημέρας.

π. Θωμάς Χόπκο

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Αγρυπνία

Γνωρίζουμε στα μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου θα τελεσθεί Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου «εις Κοπάνους», επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευφροσύνου του μαγείρου.

Η Αγρυπνία θ’ αρχίσει στις 20. 30 το βράδυ.

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να διαβάσετε το Συναξάρι του Οσίου Ευφροσύνου:

http://eiskopanous.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8.html

Μόνον ο Κύριος...

Όσο και ν’ αναζητάς ανάπαυση και παρηγοριά σ’ αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο δεν θα την βρεις. Την ειρήνη και την παρηγοριά μπορεί να τη δώσει στην ψυχή μόνον ο Κύριος, με τη Xάρη Του. Όπως ο Ίδιος είπε: ''Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν'' (Ιω. 14:27)

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ