Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

π. Λάμπρος Τσιάρας*: «Ἡ ἔρευνα ψάχνει στόν κόσμο τά ἀποτυπώματα τοῦ Θεοῦ»Προσφώνηση στό Διεθνές Συνέδριο Φυσικῆς
Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων
Αἴθουσα «Κάρολος Παπούλιας», Δευτέρα, 25/05/2015

-Ἀγαπητοί Σύνεδροι.
Ἔχω τήν ἰδιαίτερη τιμή νά ἐκπροσωπῶ ἐνώπιόν σας τόν Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ. Μάξιμο, τοῦ ὁποίου τίς διάπυρες εὐχές γιά εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου σας εὐσεβάστως μεταφέρω.
Βεβαίως ὁ ρόλος ὁ δικός μου φτάνει ὥς ἐδώ… Ἀλλά ένδίδω στόν πειρασμό νά ἐκφράσω –μέ τήν ἄδειά σας καί τήν ἀνοχή σας- τή χαρά καί τόν ἐνθουσιασμό μου γιά τίς θεματικές ἑνότητες, μέ τίς ὁποίες πρόκειται ν’ ἀσχοληθεῖ τό Συνέδριό σας, διότι ἡ ἔρευνα σέ θέματα, ὅπως αὐτά τῆς γένεσης καί ἐξέλιξης τοῦ σύμπαντος, τῶν φυσικῶν δυνάμεων καί τῶν ὑψηλῶν ἐνεργειῶν, εἶναι πολύ ἐνδιαφέροντα γιά τήν Ὀρθόδοξη θεολογία καί κοσμολογία. Ἀπό τά ἐλάχιστα πού γνωρίζω, ἔχω τήν ἐντύπωση πώς ὑπάρχουν σημαντικές συγκλίσεις μεταξύ τῆς ἐπιστήμης τῆς Φυσικῆς καί τῆς Θεολογίας, ἀσχέτως ἄν διαφέρει ὁ τρόπος προσέγγισης καί ἡ μεθοδολογία τῆς μιᾶς ἀπό τήν ἄλλη. Θά ἀναφερθῶ σέ δύο ἀπό αὐτές.
α) Γυρίζοντας πίσω στήν ἀρχή τοῦ χρόνου, οἱ θεωρίες μάς δείχνουν, ὅτι ὅλες οἱ φυσικές δυνάμεις ἀνάγονται σέ μία καί μοναδική ἀρχική Δύναμη (γράφω τή λέξη μέ κεφαλαῖο γράμμα). Καί, ἐπίσης, γίνεται λόγος σήμερα γιά τό λεγόμενο σωματίδιο τοῦ Θεοῦ· ὅτι εἶναι τροφός ὅλων τῶν ἀρχικῶν συστατικῶν τῆς ὕλης. Ἐμεῖς θ’ ἀναφέρουμε τό α’ ἐδάφιο τῆς Γενέσεως, πού λέγει:
«Ἔν ἀρχῆ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν». Ἄν, αὐτή τήν ἀρχική-μοναδική Δύναμη τήν ἐννοήσουμε, ὄχι ὥς τυχαία καί τυφλή ἀλλ’ ὥς Δύναμη πού διαθέτει νοῦ καί θέληση καί ἐλευθερία· ἄν δηλ. τή δεχτούμε ὥς πρόσωπο, πού θα πεί Ὄν σέ σχέση καί κοινωνία, τότε ἔχουμε τήν ἀπόλυτη σύμπτωση. Ἐμεῖς, στή μία αύτή Δύναμη, ἀναγνωρίζουμε τόν ἕνα καί μοναδικό Θεό, πού εἶναι δυνατός στήν ἀγάπη του καί ἀγαθός στή δύναμή του!
β) Τό β’ σημεῖο εἶναι ἡ σχέση μεταξύ ὕλης καί ἐνέργειας. Ἄν ἡ ὕλη εἶναι ἐνέργεια, ἄν ὑπάρχει ἰσοδυναμία μεταξύ ὕλης καί ἐνέργειας, αὐτό ἀνοίγει δρόμο σύγκλισης μεταξύ μας, ἀφοῦ τό ζήτημα τῆς διακρίσεως οὐσίας καί ἐνεργειῶν στό Θεό εἶναι κεντρικό κεφάλαιο τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας. Ἡ διάκριση αὐτή κ α ί  τό ἀκατάληπτο τῆς θείας οὐσίας διασώζει ἀλλά καί φέρνει κοντά μας τόν Θεό καί τόν καθιστᾶ προσιτό σ’ ἐμᾶς καί μεθεκτό. Ἔτσι, δέν στοχαζόμαστε ἁπλῶς περί τοῦ Θεοῦ, δέν μένουμε μακρυά του ἀπό φόβο ἤ εὐσεβισμό, ἀλλά ζοῦμε μέσα στόν Θεό κι ὁ Θεός ζῆ μέσα σ’ ἐμᾶς, διά τῶν ἀκτίστως ἐνεργειῶν του. Ἄν θέλετε, ὁ Θεός γίνεται τροφός τῶν στοιχείων τῆς ὑπάρξεώς μας· μᾶς μεταγγίζει τή ζωή του, τήν ἐνέργειά του, ὥστε νά ἐνεργοῦμε κι ἐμεῖς ὅπως ἐκεῖνος, καθώς ὁ σίδηρος, μπαίνοντας στη φωτιά, γίνεται κι αὐτός φωτιά, ἐνῶ παραμένει σίδηρος…
Ἀγαπητοί Σύνεδροι.

Ἡ ἔρευνα εἶναι εὐλογία καί δῶρο τοῦ Θεοῦ σ’ ἐμᾶς. «Αὐτός ἔδωκεν ἐπιστήμην, ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ», (Σοφ. Σειράχ 88,6). Ἡ ἔρευνα ἀναζητεῖ τήν ἀλήθεια καί τόν λόγο τῶν ὄντων, ψάχνει στόν κόσμο τά ἀποτυπώματα τοῦ Θεοῦ. Ποιός φοβεῖται τήν ἀλήθεια; Ἀνεβεῖτε λοιπόν στό βουνό τῆς ἔρευνας· ἀξίζει τόν κόπο καί τίς θυσίες πού κάνετε. Κι ἐμεῖς, ἄν καί μιλοῦμε γιά ἀποκάλυψη, δέ μένουμε ἀσφαλεῖς στά πεδινά… Ἔχουμε τό ἴδιο κι ἐμεῖς βουνό μπροστά μας, καί ἡ ἀνάβασή του ἔχει κόπο καί ἀγωνία καί σταυρό. Ὁ Θεός δέν εἶναι δεδομένος σέ κανέναν· φανερώνεται καί συγχρόνως μένει κρυφό μυστήριο· «κρύπτεται ἀποκαλυπτόμενος καί ἀποκαλύπτεται κρυπτόμενος». Μακάρι νά βρεθοῦμε μαζί στήν κορυφή τοῦ βουνοῦ καί νά δώσουμε ἐκεῖ τά χέρια. Τότε θά τά μάθουμε ὅλα!

*Ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Τσιάρας είναι Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων.

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

«Η συμβολή των Αγίων Αποστόλων στο έργο της Εκκλησίας»Γράφει ο θεολόγος Λάμπρος Σκόντζος

Στις 30 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει με ξεχωριστή λαμπρότητα τη Σύναξη των Δώδεκα Αποστόλων. Βεβαίως υπάρχουν και οι προσωπικές μνήμες τους σε διάφορες ημερομηνίες του έτους, αλλά με αυτόν τον συλλογικό εορτασμό τιμάται σύμπασα η χορεία των μεγάλων αυτών ανδρών, οι οποίοι ως συνεχιστές του σωτηριώδους έργου του Κυρίου επί της γης, έστρεψαν τον ρου της ιστορίας και άλλαξαν κυριολεκτικά την μορφή του κόσμου! Εμείς ως συνειδητό εκκλησιαστικό σώμα γνωρίζουμε την ανεκτίμητη προσφορά τους στην εδραίωση και επέκταση της Εκκλησίας στον κόσμο και γι' αυτό με την ευκαιρία της σεπτής τους εορτής τους εναποθέτουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας.
     Οι ιερές μορφές τους είναι ιστορημένες σε περίοπτες θέσεις στους ναούς μας και η μνεία και αναφοράς τους στις ιερές ακολουθίες είναι συχνές, διότι αυτοί αποτελούν τη σπουδαιότερη αγιολογική χορεία της Εκκλησίας μας. Χάρη στο δικό τους τιτάνιο αγώνα, τις αφάνταστες προσωπικές τους θυσίες, θεμελιώθηκε η Εκκλησία στον κόσμο, μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό για την εν Χριστώ σωτηρία και αλήθεια περιβάλλον. Επισφράγισμα του έργου τους υπήρξε ο εμποτισμός του με το αίμα τους. Στο σύνολό τους έδωσαν και αυτή τη ζωή τους για τον ευαγγελισμό του κόσμου.
       Είναι πάντως γεγονός πως πολλοί χριστιανοί γνωρίζουν ελάχιστα για τα πρόσωπα και το έργο των αγίων Αποστόλων. Η σύντομη αυτή εργασία έχει ως στόχο να κάμει γνωστές τις προσωπικότητες και το έργο τους. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές πως ο συνειδητός χριστιανός δεν είναι παθητικός οπαδός και ουραγός κανενός αρχηγού, αλλά ενεργό κύτταρο του εκκλησιαστικού σώματος με γνώση, γνώμη και δημιουργική πρωτοβουλία στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι θέλει τον πιστό η αγιοπατερική και ελληνορθόδοξη παράδοσή μας.
       Η λέξη απόστολος σημαίνει τον απεσταλμένο. Εν προκειμένω Απόστολοι ονομάσθηκαν οι εκλεγμένοι και καλεσμένοι από τον Κύριο μαθητές Του να συνεχίσουν το σωστικό Του έργο, μετά την εις τους ουρανούς Ανάληψή Του. Επίσης, σύμφωνα με την χαρακτηριστική Του προτροπή έγιναν οι μάρτυρες της Αναστάσεώς Του «έως εσχάτου της γης» ( Πράξ.1,8).


       Η εκλογή και η κλήση των Αποστόλων, οι οποίοι ως την Πεντηκοστή καλούνταν μαθητές, έγινε αμέσως με την αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου, στη Γαλιλαία. Ευθύς μετά τη Βάπτισή Του κατευθύνθηκε στις όχθες της λίμνης Γενησαρέτ, όπου απευθύνθηκε στους εκεί αλιείς, στους οποίους είπε: «δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» (Ματθ.4,20). Αυτοί «ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ» (Ματθ.4,21). ’λλοι «αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίον εν τω πλοίω μετά των μισθωτών απήλθον οπίσω αυτού» (Μαρκ.1,20).
       Οι μαθητές ορίσθηκαν από τον Κύριο σε τρεις κύκλους ήτοι: τον στενό κύκλο των δώδεκα, τον ευρύτερο κύκλο των εβδομήκοντα και τον ευρύτατο κύκλο των πολυπληθών φίλων Του. Μεγαλύτερη σημασία είχε ο κύκλος των δώδεκα. Αυτοί βρισκόταν πλησίον Του και σ' αυτούς αποκάλυψε τα μυστήρια του Θεού. Αυτοί έλαβαν την ειδική χάρη της ιεροσύνης να επιτελούν τις αγιαστικές και λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας και να τη μεταδίδουν στους διαδόχους τους. Αυτοί είχαν την τιμή να ορισθούν ως οι κατ' εξοχήν συνεχιστές του έργου Του, διότι μόνο σε αυτούς είπε: «Εγώ εξελεξάμην υμάς, και έθηκα υμάς ίνα υμείς υπάγετε και καρπόν φέρητε, και ο καρπός υμών μένη» (Ιωάν.15,16). Μετά τη Ανάσταση τους κατέστησε επίσημα διαδόχους του έργου Του:  «καθώς απεσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. Και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς΄ λάβετε Πνεύμα ’γιον΄ αν τινών αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε , κεκράτηνται» (Ιωάν.20,21). Επίσης στο όρος της Γαλιλαίας, όπου είχαν συναχθεί οι έντεκα μαθητές, λίγο πριν την Ανάληψη τους είπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ.28,19-20).

   
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν επέλεξε τους Αποστόλους Του από την ελίτ της τότε αριστοκρατίας, ή από τις τάξεις των πολιτικά ισχυρών, των οικονομικά δυνατών, ή τους κλειστούς κύκλους της διανόησης, διότι η διαφθορά, η κατάπτωση και η έπαρση ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Αντίθετα τους επέλεξε από τους άσημους, αδύναμους και αγράμματους ανθρώπους, οι οποίοι βίωναν την δυστυχία και την κακοδαιμονία της πτώσεως και της αμαρτίας καλλίτερα από τους πρώτους και καλλιεργούσαν έντονα στην ψυχή τους την προσδοκία της από το Θεό απολυτρώσεως. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του αποστόλου Παύλου: «Επειδή γαρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας τον Θεόν…  τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα τους σοφούς καταισχύνη, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα καταισχύνη τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός, και τα μη όντα, ίνα τα όντα καταργήση, όπως μη καυχήσηται πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού.» (Α΄Κορ.1,21-29). Η άσημη προέλευση των Αποστόλων είναι από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια ως σήμερα σημείο αναφοράς όλων των πολεμίων του Χριστιανισμού, ως δήθεν θρησκεία των παρακατιανών ανθρώπων. Η σάπια ψευτοδιανόηση θα ήθελε έναν Χριστιανισμό «φιλοσοφικό», ο οποίος θα έδινε έναυσμα για ανώφελες συζητήσεις  στους κλειστούς κύκλους των «πνευματικών ανθρώπων», αποκομμένο από τον αγιαστικό και σωστικό του ρόλο. Επειδή αυτός δεν ταιριάζει στα δικά τους μέτρα, γι' αυτό απορρίπτεται από αυτούς και πολεμείται λυσσαλέα σε όλες τις εποχές! 
        Το Άγιο Πνεύμα κατά την αγία ημέρα της Πεντηκοστής (Πραξ.2ο κεφ.) μεταμόρφωσε τους άσημους, δειλούς και αγραμμάτους ψαράδες σε σοφούς άνδρες, σε πανίσχυρες προσωπικότητες, σε ολόφωτες υπάρξεις, οι οποίοι καταύγασαν την οικουμένη. Η συγκλονιστική εμπειρία της Αναστάσεως του Κυρίου και η επέλευση της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος έδωσαν σε αυτούς αφάνταστη ορμή. Διασκορπίστηκαν σε όλον τον κόσμο για να διαλαλήσουν το νέο, ελπιδοφόρο και σωτήριο μήνυμα της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Οι πυρωμένες από θείο ζήλο καρδιές τους και το φλογερό τους κήρυγμα έκαναν τις καρδιές των ανθρώπων να δονούνται από λαχτάρα για λύτρωση. Ο σπόρος του Ευαγγελίου ρίχνονταν από αυτούς τους άοκνους και θείους εργάτες σε κάθε μέρος της οικουμένης και αύξανε θεαματικά.
        Τα σκοτάδια της πλάνης διαλύονταν με το άκουσμα της ευαγγελικής αλήθειας. Οι δεισιδαίμονες τυραννικές αντιλήψεις παραμερίζονταν μπροστά στην πνευματική ελευθερία του χριστιανικού μηνύματος. Οι ασήμαντοι αυτοί αλιείς της Γαλιλαίας έστρεψαν την ιστορία του κόσμου στον δρόμο της ανθρωπιάς, του πολιτισμού και της προόδου. Οι ταπεινοί και καταφρονημένοι άνθρωποι της παλαιάς εποχής, οι οποίοι δεν είχαν μεγαλύτερη αξία από εκείνη των ζώων και των πραγμάτων, αναδείχτηκαν, χάρις στο κήρυγμα εκείνων, για πρώτη φορά ως ανθρώπινες αξίες και ακόμα περισσότερο, ως ζωντανές εικόνες του Θεού! Πολλοί ισχυροί κατάλαβαν ότι η εγκόσμια ισχύς τους δεν είχε πραγματική αξία και γι' αυτό την αποποιήθηκαν. Μια νέα πρωτόγνωρη παγκόσμια αδελφότητα γεννήθηκε στον κόσμο, η Εκκλησία του Χριστού, ως μια νέα πραγματικότητα αγάπης και συναδελφώσεως των ανθρώπων και των λαών μέσα στον απάνθρωπο κόσμο της αμαρτίας και του κακού, ως μέσον σωτηρίας και απολυτρώσεως από την δουλεία της αμαρτίας και της φθοράς.


        Η ανθρωπότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει μεγάλη ευγνωμοσύνη στους αγίους Αποστόλους. Ό,τι δεν κατόρθωσε η διανόηση και η δύναμη του αρχαίου κόσμου, το κατόρθωσε η χορεία των Μαθητών και Αποστόλων του Χριστού. Όμως ο κόσμος, δυστυχώς, όχι μόνο δεν εκτίμησε την προσφορά τους, αλλά το αντίθετο, έκαμε ό,τι μπορούσε για να ματαιώσει και να γκρεμίσει ό,τι εκείνοι έκτιζαν. Ο απόστολος Παύλος περιέγραψε πολύ παραστατικά τις δυσκολίες της αποστολής τους ως εξής: «ημάς τους αποστόλους εσχάτους απέδειξεν, ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν τω κόσμω, και αγγέλοις και ανθρώποις, ημείς μωροί δια Χριστόν, υμείς φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, υμείς δε ισχυροί ΄υμείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. ’χρι της άρτι ώρας και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιώμεν εργαζόμενοι ταις ιδίαις χερσί΄ λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν΄ ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων ερίψημα έως άρτι» (Α΄Κορ.4,9-13). Οι μύριες αυτές δυσκολίες, οι κακουχίες, οι κόποι και προπαντός οι απάνθρωποι διωγμοί δεν τους πτόησαν. Το έργο τους καρποφορούσε, διότι το αύξανε το ενοικούν στην Εκκλησία ’γιο Πνεύμα (Ιωάν.15,26).
      Το έργο των αγίων Αποστόλων συνεχίστηκε και συνεχίζεται δια των διαδόχων αυτών. Σε κάθε μέρος, όπου ίδρυαν τοπικές εκκλησίες, χειροτονούσαν επισκόπους και πρεσβυτέρους για να συνεχίσουν το έργο τους. Γράφει ο άγιος Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων, το κατ' εξοχήν βιβλίο της ιεραποστολής της Εκκλησίας μας: «Χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν και προσευξάμενοι μετά νηστειών παρέθετο αυτούς τω Κυρίω, εις ον πεπιστεύκασι» (Πράξ.14,23). Αυτή η αδιάκοπη διαδοχή συνεχίζεται ως σήμερα και χαρακτηρίζεται ως αδιάκοπη διαδοχή προσώπων και πίστεως και γι' αυτό ονομάζεται η Εκκλησία μας Αποστολική.  Όλοι λοιπόν όσοι εργάζονται στην Εκκλησία του Χριστού, κληρικοί και λαϊκοί συνεχίζουν κατ' ουσίαν το έργο των αγίων Αποστόλων. Τόσο μεγάλο είναι το έργο που επιτελούν!
        Όλοι εμείς οι πιστοί του Χριστού και προσκυνητές της σεπτής εορτής των Αγίων Αποστόλων, των «Συνεργών του Χριστού» (Β΄Κορ.6,1), έχουμε χρέος να αποδίδουμε σε αυτούς την αρμόζουσα τιμή, διότι η αγία μας Εκκλησία είναι θεμελιωμένη πάνω σε αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό το βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είδε στην Αποκάλυψη την θριαμβεύουσα εν ουρανοίς Εκκλησία του Χριστού, θεμελιωμένη επί «θεμελίους δώδεκα και επ' αυτών δώδεκα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνίου» (Αποκ.10,21).  

Υποδοχή ιερού λειψάνουΜε Εγκύκλιο Σημείωμα προς τον κλήρο και το λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, γίνεται γνωστή η υποδοχή τμήματος του ιερού λειψάνου της Οσίας Θεοδώρας, βασιλίσσης και πολιούχου της Άρτης, το ερχόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ και η εναπόθεσή του στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρχιμανδρείου πόλεως Ιωαννίνων.

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, διαβάστε αναλυτικά:

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Ένα χρόνο πριν... Σαν σήμερα...
Ένα χρόνο πριν, στις 25 Ιουνίου του 2014, εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ως Μητροπολίτης Ιωαννίνων ο μέχρι τότε Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμ. Μάξιμος Παπαγιάννης με 46 ψήφους.

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, δείτε και ακούστε το μικρό μήνυμα που έδωσε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, μια μέρα σαν τη σημερινή, ο Σεβασμιώτατος κ. Μάξιμος:


Αναμημνισκόμενοι σήμερα του χαρμόσυνου αυτού γεγονότος, ευχόμαστε στο Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, ο Κύριος να του χαρίσει μια γόνιμη αρχιερατεία, μακρόχρονη και ευλογημένη και να τον ενισχύει αδιαλείπτως στα υψηλά του καθήκοντα, ούτως ώστε να παραμείνει σταθερός στην υπόσχεση που είχε δώσει τη μέρα της εκλογής του, το μεσημέρι της 25ης Ιουνίου του 2014 στο Συνοδικό Μέγαρο, πως θα δώσει ολόκληρο τον εαυτό του για την αγάπη της Εκκλησίας, για την αγάπη του ποιμνίου και την αγάπη των ανθρώπων, ιδιαίτερα των αδυνάτων...

Πολλά τα έτη σας, Σεβασμιώτατε...

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Τα παιδιά τραγούδησαν το δικό τους Χατζιδάκι
Στον ανακαινισμένο πλήρως προαύλιο χώρο του Ιερού Παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία, στα Καρδαμίτσια, τα παιδιά του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Νικολάου «εις Κοπάνους» τραγούδησαν χτες βράδυ το δικό τους Χατζιδάκι.

Η παιδική χορωδία, υπό της διεύθυνση της κ. Γεωργίας Καρβούνη και η ορχήστρα από τους μαθητές του Πν. Κέντρου και τους δασκάλους τους, Γιάννη Κωσταδήμα, Γιάννη Γκέλο και Κώστα Νεοφώτιστο, παρουσίασαν μια συναυλία - αφιέρωμα στο τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, που απέσπασε το ζωηρό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Το παρόν στην εκδήλωσε έδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, που ευχαρίστησε στο τέλος με εγκάρδιους λόγους τα παιδιά για την προσπάθειά τους, ενθαρρύνοντάς τα να συνεχίσουν τη βιωματική ενασχόλησή τους με τη μουσική.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πρωτίστως το Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, που μας τίμησε και μας ευλόγησε με την παρουσία του. Είδαμε στο πρόσωπό του και ακούσαμε από τα χείλη του τη χαρά του έδωσαν τα παιδιά κι έτσι η δική μας χαρά, αλλά και η ευθύνη, έγιναν μεγαλύτερες.
Ευχαριστίες από καρδιάς σε όλα τα παιδιά, που μόχθησαν πολύ για να παρουσιάσουν αυτό το κατά γενική ομολογία άρτιο αποτέλεσμα, αλλά και στους γονείς τους για την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και τη θετική διάθεση.
Θερμές ευχαριστίες στη Διαχειριστική Επιτροπή του Προφήτη Ηλία, που με την εργασία τους τα τελευταία χρόνια ευπρέπισαν και διαμόρφωσαν τόσο την εσωτερική εικόνα του Παρεκκλησίου όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Η χτεσινή συναυλία απέδειξε περίτρανα ότι και σε ενοριακό πλαίσιο η συνέργεια και η σύμπραξη μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να φέρουν, όταν μάλιστα κινούνται σε πνεύμα απόλυτης σύμπνοιας, μακριά από ανταγωνιστικές διαθέσεις.

Είθε να έγινε η αρχή για μια γόνιμη συνέχεια...
Υ.γ. Ευχαριστίες στον κ. Χρήστο Ευτυχιάδη για την παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού.

Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

«Ο δικός μας Χατζιδάκις»Σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 9.00 μ.μ. στον αύλειο χώρο του Παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία της ενορίας Αρχιμανδρείου, που βρίσκεται στο περιαστικό δάσος της πόλης μας, με πρόσβαση τόσο από τα Καρδαμίτσια όσο και από την Πεντέλη - Δροσιά, η διαχειριστική επιτροπή του ως άνω Παρεκκλησίου σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου «Εις Κοπάνους», παρουσιάζουν τη συναυλία - αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι, με τίτλο «Ο δικός μας Χατζιδάκις», που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά την Κυριακή 7 Ιουνίου στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, αποσπώντας πολύ ευνοϊκά σχόλια.

Καλούμαστε να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια των παιδιών των Νεανικών Συνάξεων, που ολόκληρο το έτος μόχθησαν για να μας προσφέρουν  αυτή τη μουσική εκδήλωση.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.


Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Η Σύναξη των ΝεομαρτύρωνΚυριακή Γ' Ματθαίου η αυριανή και η Εκκλησία εορτάζει, κατ' έθος, τη σύναξη πάντων των Νεομαρτύρων, των μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων.

«...Ερχόμαστε στους Αγίους Νεομάρτυρες της περιόδου της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι αποτελούν την νέα δόξα την νέα καύχηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την οποία έτσι επανασυνδέουν με την Εκκλησία των παλαιών μαρτύρων και την παρουσιάζουν ως την μόνη αληθή Εκκλησία του Χριστού, εντός της οποίας γεννώνται νέοι Άγιοι που ευαρέστησαν το Θεό με την ομολογία και το μαρτύριο τους, και δοξάσθηκαν με τα θαύματα που επιτελεί δι' αυτών η Θεία Χάρη. Δεν υπάρχει εδώ πολύς χώρος για να παραθέσουμε όσα αναπτύσσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο προοίμιο του «Νέου Μαρτυρολογίου», όπου παρουσιάζει αυτό το νέο θαύμα, το να βλέπει κανείς μέσα στην καρδιά του χειμώνος της απιστίας τους Νεομάρτυρες ως εαρινά άνθη και τριαντάφυλλα, μέσα στην βαθύτατη νύκτα ημέρα και ήλιο, μέσα στο ψηλαφητό σκοτάδι φώτα λαμπρότατα, στον καιρό της αιχμαλωσίας ελευθερία, της ασθένειας και της αδυναμίας υπερφυσική δύναμη.
Όλοι σχεδόν οι Νεομάρτυρες κατά την προσαγωγή τους μπροστά στους Τούρκους άρχοντες και δικαστές έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλλαν για το Κοράνιο και τον Μωάμεθ, να δικαιολογήσουν γιατί δεν γίνονται ή γιατί δεν παραμένουν Μουσουλμάνοι, όταν επρόκειτο περί αρνησιχρίστων, οι οποίοι μετανοούσαν για την αποστασία τους. Πρόκειται για αληθινούς διαθρησκειακούς διαλόγους, για διαλόγους που αναβίωσαν το παράδειγμα του πρωτομάρτυρος Χριστού, του μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πιλάτου, του εν ανθρώποις πρωτομάρτυρος διακόνου Στεφάνου, των Αγίων Αποστόλων, των αρχαίων μαρτύρων και των Αγίων Πατέρων και ομολογητών...» (π. Θεόδωρος Ζήσης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.).


Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Χαράλαμπος Ατματζίδης*: Ερμηνευτικές και Θεολογικές Προσεγγίσεις στην Καινή ΔιαθήκηΕίναι γνωστό, ότι το κείμενο μιας ολιγοσέλιδης μελέτης μυεί τον αναγνώστη-ερευνητή στην προσέγγιση της επιστημονικής λεπτομέρειας και συντελεί στην ενεργοποίηση μιας επιστημονικής έρευνας όχι, όμως, και στην ολοκλήρωσή της. Είναι, επίσης, γνωστό, ότι το κείμενο των μελετών αυτών καθρεφτίζει τον συντάκτη του, τις γνώσεις του, τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του και την ικανότητά του να διαλέγεται με την επιστήμη του. Ο μελετητής των μικρών αυτών εργασιών αφενός πλουτίζει τις γνώσεις του ως προς το εκάστοτε θέμα, αφετέρου με το επιστημονικό κριτήριο που διαθέτει αξιολογεί τον συγγραφέα τους. Τα παραπάνω αποσκοπεί να υπηρετήσει ο παρών τόμος με τον τίτλο «Ερμηνευτικές και θεολογικές προσεγγίσεις στην Καινή Διαθήκη». Σε αυτόν περιλαμβάνονται άρθρα σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους, εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια κ.ά. της τελευταίας εικοσαετίας. Ο τόμος αυτός απευθύνεται, πρώτα απ” όλα, στην σπουδάζουσα τα θεολογικά γράμματα νεολαία. Ταυτόχρονα, όμως, προσφέρεται και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα καινοδιαθηκικά πράγματα.

*Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Εορτάζει ο ΑρχιεπίσκοποςΤα ονομαστήριά του άγει σήμερα 15 Ιουνίου, μνήμη του οσίου Ιερωνύμου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ο Β΄.

Είησαν τα έτη του πολλά, καλλίκαρπα και πολύκαρπα! 

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

«Οι εν Ηπείρω Άγιοι»Τη Β' Κυριακή του Ματθαίου, ήτοι τη Κυριακή μετά την των Αγίων Πάντων, μνήμην επιτελούμεν πάντων των εν τη Ηπείρω διαλαμψάντων Αγίων, Μαρτύρων, Ιεραρχών και Οσίων.

«Ήπειρος γέραιρε ομού κοινοίς ύμνοις
τους εν σοι εκλάμψαντας κλεινούς Αγίους...».

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

Εορτάζει ο Πατριάρχης του γένουςΤην Πέμπτη 11 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, άγει τα σεπτά Αυτής ονομαστήρια η Αυτού Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ.

Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου,
ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ...

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Τα παιδιά του Αγίου Νικολάου τραγούδησαν Μάνο ΧατζιδάκιΑπό τη Μουσική Εκδήλωση - Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι, με την Ορχήστρα και τη Χορωδία «Μέλισμα» των παιδιών του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Νικολάου «Εις Κοπάνους», που πραγματοποιήθηκε χτες βράδυ στην Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων.
Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση ΑγρυπνίαςΓνωρίζουμε στα μέλη της Aγίας μας Εκκλησίας ότι την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου θα τελεσθεί Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου «εις Κοπάνους» προς τιμήν της Θεομητορικής εικόνος του «Άξιον Εστί».

Η Αγρυπνία θ’ αρχίσει στις 9.00 το βράδυ.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

«Ο δικός μας Χατζιδάκις»Μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο Μάνο Χατζιδάκι, με τίτλο «Ο δικός μας Χατζιδάκις», θα παρουσιάσουν τα παιδιά του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Νικολάου «εις Κοπάνους» την Κυριακή 07 Ιουνίου στις οχτώ το βράδυ στην αίθoυσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

ΕυχέλαιοΤην ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεσθεί στον Άγιο Νικόλαο «εις Κοπάνους», όπως κάθε μήνα, το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου.