Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

«Να εκχωρηθούμε στην πίστη της ύπαρξής Του...»


 

Ο άνθρωπος, μάρτυρας και μαρτυρία του Δημιουργού Του στον κόσμο, ζει στην ανυπακοή του την τραγικότητα της ελευθερίας του. Αποτέλεσμα της αγαπητικής κένωσης του Θεού προσπαθεί να κοινωνήσει μαζί Του με λογική αιτιότητα. Και η αιτιότητα αυτή είναι μια λογική ακολουθία που τον τοποθετεί μεν μπροστά στο υπερβατικό και υπέρλογο Όν, αφήνει όμως ανερμήνευτη τη σκοπιμότητα, υποκρύπτει το τέλος. Αυτό μόνο με την πίστη γίνεται προσπελάσιμο και αποδεκτό. «Έτσι δε πίστις ελπιζόμενων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλέπομενων» (Εβρ. Ια΄1).

Ο Θεός απροσδιόριστος, απερινόητος, απερίφραστος, άχρονος, αιώνιος, πανταχού παρών, ούτε καταφατικά ούτε αποφατικά προσλαμβάνεται. Είναι και παραμένει προσμένοντας την δική μας αγαπητική διάθεση να Τον βιώσουμε και όχι να Τον περιγράψουμε.

Είναι Αυτός που είπε: «ποιήσωμεν άνθρωπον κατ΄εικόνα ημετέραν και καθ΄ ομοίωσιν, και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και των πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης» (Γεν. α΄, 26).

Είναι Αυτός που στο όρος Σινά παρέδωσε την Διαθήκη στον Μωυσή.

Είναι Αυτός που απέστειλε τον Υιόν Του στην γη «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλ., 8, 4-6).

Είναι Αυτός που στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, θεμελιοί την Εκκλησίαν Του με την αποστολή του Παρακλήτου: «εγένετο άφνω εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας, …και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ώσει πυρός, εκάθισε τε εφ΄ ένα έκαστον αυτών, και επλήθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου» (Πράξ. β΄ 2-4).

Είναι σήμερα και θα είναι πάντοτε μαζί μας διά της Εκκλησίας Του, όπως ο ίδιος διαβεβαιώνει τους μαθητές Του: «και ιδού εγώ μεθ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντέλειας του αιώνος» (Ματθ. κη΄ 20).

Ο μόνος τρόπος να βιώσουμε την παρουσία του Θεού είναι να εκχωρηθούμε στην πίστη της ύπαρξής Του, να αφεθούμε στην Αγάπη Του. Δεν υπάρχει δε καλύτερος τρόπος για να δούμε πως κάποιος όμοιός μας βίωσε αυτή την παρουσία του Θεού από το να διαβάσουμε ένα συναξάρι.

Με αυτή την σκέψη και βιούντες εδώ και είκοσι εννέα χρόνια μια άρρητη μυστική σχέση που μας πρόσφερε ή, κατά παραχώρηση του Θεού, εκ του τάφου ανάσυρση των Ιερών λειψάνων του Αγίου, παραδίδουμε στα μέλη της Εκκλησίας μας το συναξάρι του Νεομάρτυρα Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις αθλήσαντος επιμελημένο από τον μάρτυρα της Ανακομιδής Εντιμολογιώτατο κ. Κων/νο Π. Βλάχο, Άρχοντα διδάσκαλο του Γένους της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ευχόμεθα δε και παρακαλούμε τον Θεόν όπως, δια πρεσβειών του Αγίου Νεομαρτυρος Γεωργίου, μας αξιώσει της Θεοπτίας Του...

Πρόλογος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κυρού Θεοκλήτου στην έκδοση «Βίος του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις», 2000.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου