Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Αὔγουστος: ὁ μῆνας τῆς Παναγίας μας

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,

Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἀπό τά ὀνόματα καί μόνο πού ἔδωσε ὁ λαός μας στήν Παναγία, καί πού μέ αυτά τήν καταστόλισε, φαίνεται πόσο πνευματική ἀληθινά εἶναι ἡ τιμή πρός τό ὑπερευλογημένο πρόσωπο τῆς Παναγίας στήν ὀρθόδοξη πίστη καἰ ζωή. Θεοτόκος, Παναμώμητος, Τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ, ἐνδοξωτέρα τῶν Σεραφείμ, Κεχαριτωμένη, ἔμψυχος κιβωτός, ἡγιασμένος ναός, παράδεισος λογικός, ρόδον τό ἀμάραντον, χρυσοῦν θυμιατήριον, χρυσή λυχνία, μαναδόχος στάμνος, κλῖμαξ ἐπουράνιος, πρεσβεία θερμή, τεῖχος ἀπροσμάχητον, ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον, Βασιλέως καθέδρα, χρυσοπλοκώτατος πύργος καί δωδεκάτειχος πόλις, ἡλιοστά-λακτος θρόνος, σκέπη τοῦ κόσμου, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ἀκτίς νοητοῦ ἡλίου, Σιών ἁγία, Θεοῦ κατοικητήριον, ἐπουράνιος πύλη, ἀδικουμένων προστάτις, βακτηρία τυφλῶν, θλιβομένων ἡ χαρά, καί μύρια ἄλλα, πού βρίσκονται μέσα στά λειτουργικά βιβλία τῆς Εκκλησίας καί στά κείμενα τῶν Πατέρων μας. Κοντά σ’ αὐτά εἶναι καί τά ὀνόματα πού ἔχουν ἀποδοθεῖ στά ἱερά εἰκονίσματά της: Ὁδηγήτρια, Γλυκοφιλοῦσα, Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν, Ἐλπίς τῶν ἀπελπισμένων, Ταχεῖα Ἐπίσκεψις, Ἀμόλυντος, Παραμυθία, Ἐλεοῦσα, Ἐπακούουσα, Γοργοϋπήκοος, Μυροβλί-τισσα, Ἀντιφωνήτρια, Παραμυθία, Γαλακτοτροφοῦσα, Φανερωμένη, Παμμακάριστος, καί ἄλλα πολλά. Πόση αγάπη, πόσο σέβας καί πόσα κατανυκτικά δάκρυα φανερώνουν μοναχά αὐτά τά ὀνόματα, πού χαράχθηκαν στίς ψυχές μέ πόνο, μέ ταπείνωση, μέ πίστη.

Αὐτή ἡ κοινή πίστη καί ἡ καθολική συνείδηση καί διαχρονική ἐμπειρία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος γιά τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας ἀποτυπώθηκε καί στήν ἐκκλησιαστική τέχνη καί ἰδιαίτερα στήν ἁγιογραφία καί τήν εἰκόνα.

Ἡ εἰκόνα δέν εἶναι διακοσμητικό στοιχεῖο, οὔτε ἀκόμη καί μία ἁπλή εἰκονογράφηση ἑνός προσώπου. Εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς λειτουργίας τοῦ ἐκκλησιαστικού σώματος καί ἀποτελεῖ μέσο γιά νά γνωρίσουμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Ὁ λόγος καί ἡ εἰκόνα στή Λειτουργία σχηματίζουν μιά ἀδιάσπαστη ἑνότητα καί ὁλότητα διά μέσου τῆς ὁποίας ἡ Παράδοση καθιστᾶ ἐπίκαιρο καί ζωντανό τό Εὐαγγέλιο. Ἡ εὐλάβεια πρός τίς εἰκόνες εἶναι συνεπῶς μιά θεμελιώδης ὄψη τῆς λειτουργικῆς ἐμπειρίας, δηλαδή τῆς προθεωρίας, τῆς πρόγευσης, τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν μέσα ἀπό τίς πράξεις τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ.

Σημαντικό ἀκόμη στοιχεῖο γιά τήν ὀρθή κατανόηση τῆς ὀρθοδόξου εἰκόνας εἶναι καί ἡ σημασία πού ἀποδίδει ἡ Ἐκκλησία στά πρότυπα τῶν εἰκόνων της. Γι’ αὐτό καί ὁ Μέγας Βασίλειος διακηρύττει ὅτι «ἡ τῆς εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει».

Ἡ Πατρίδα μας εἶναι «κατάσπαρτη» ἀπό θαυματουργές ἱερές εἰκόνες τῆς Παναγίας πού φυλάσσονται σέ Ναούς καί Μοναστήρια καί ὑπενθυμίζουν σέ ὅλους μας τή χαρά τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Χριστό, γιατί Ἐκείνη ὑπηρέτησε πιστά τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας. Ἔτσι ἀποτυπώσαμε τίς σκέψεις αὐτές μέ τήν εὐχή νά ἀτενίζουμε τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας καί νά σφυρηλατεῖται στήν καρδιά μας ἡ ἐλπίδα και ἡ ὑπέρβαση τοῦ φόβου τοῦ θανάτου. Ἐναποθέτοντας τήν ἐλπίδα μας στόν ποταμό τόν γλυκερό τοῦ ἐλέους τῆς Ὑπεραγίας Θεομήτορος, ἄς ἀγωνισθοῦμε νά καρποφορήσουμε καρπούς ἄξιους τῆς σωτηρίας, κάτω ἀπό τή δική της χαριτόβρυτη προστασία. Εἶναι αὐτό πού κάθε ἀπόβραδο ἐκμυστηρευόμαστε μπροστά στήν εἰκόνα της: «Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σέ ἀνατίθημι, μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπη σου».

Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

Δεκαπενταύγουστος 2023 "εις Κοπάνους"

Παρακλήσεις κάθε απόγευμα, ώρα 19.00 μ.μ.

(Από την Τρίτη 1η έως την Κυριακή 13η Αυγούστου, πλην Σαββάτων).

Τρίτη 1η Αυγούστου, ώρα 07.00 π.μ.:

Αγιασμός για το νέο μήνα.

Πέμπτη 03 Αυγούστου, ώρα 07.00 π.μ.:

Όρθρος - Αρχιερατική Θεία Λειτουργία & Μνημόσυνο Ευεργετών.

Κυριακή 06 Αυγούστου (Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος):

Όρθρος - Θεία Λειτουργία & Ευλογία Σταφυλιών, ώρα 07.00 π.μ.

Κυριακή 13 Αυγούστου:

Δύο Θείες Λειτουργίες (07.00 - 09.00 π.μ. η πρώτη και 09.30 - 10.30 π.μ. η δεύτερη).

Τρίτη 15 Αυγούστου (Η Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου):

Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ώρα 07.00 π.μ.

Καλό μήνα Αύγουστο και Καλή Παναγιά!

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

Όλοι μία αγκαλιά θέλουμε...

Όλοι μία αγκαλιά θέλουμε, όλοι μία αγκαλιά γυρεύουμε, λοιπόν αυτή η αγκαλιά είναι του Χριστού.

Ο οποίος την στήνει στα τρίστρατα της ζωής μας και στα αδιέξοδα περιμένει.

Και τότε απελπισμένοι από όλους και από όλα και από τον εγωιστή εαυτό μας πέφτουμε στην αγκαλιά Του Θεού, τουλάχιστον οι καλοπροαίρετοι, άνευ όρων και ορίων και παραδινόμαστε στην αγάπη Του Θεού και αυτό είναι θαύμα!!!

Δεν αφήνει τον κόσμο Του ο Θεός, δεν αφήνει ο Χριστός, μας έχει πληρώσει με το Αίμα Του και τη ζωή Του και του λείπουμε.

+ π. Ανανίας Κουστένης

Ο Θεός περιμένει...

Ο Θεός περιμένει την κατάλληλη στιγμή, για να έρθει να σου φωτίσει την διάνοια, να σου χαρίσει όλο τον Παράδεισο. Αυτό που νοσταλγούσες ένα, δύο, τρία, πέντε, είκοσι, πενήντα χρόνια, θα το πάρεις σε μια στιγμή. Η Mετάνοια δεν πάει ποτέ χαμένη, και δεν χάνεις τίποτε όταν την ασκείς.

~ Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

Στο ιερό της ψυχής μας...

«Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπαίνει στο ιερό της ψυχής μας με τη βία... Ζητά πρώτα ταπεινά την άδειά μας».

~ Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος
 

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

Να προσεύχεσαι για τον κόσμο ολόκληρο...

«Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν»

Μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή

με τη μορφή ενός δένδρου κοσμικών διαστάσεων,

γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ.

Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο

σε κάποιο κλαδί αυτού του δένδρου.

Αλλά το δένδρο αυτό δε μου είναι ξένο.

Είναι η ρίζα μου. Του ανήκω.

Να προσεύχεσαι για τον κόσμο ολόκληρο

είναι να προσεύχεσαι

για το δένδρο αυτό στο σύνολό του,

με τις μυριάδες των φύλλων του.

Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει,

η ζωή μας δε γνωρίζει όρια.

Στην εντολή «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν»,

πρέπει να εννοήσουμε το «ως σεαυτόν» με τον εξής τρόπο:

Κάθε άνθρωπος, ο «Αδάμ όλος», είναι το είναι μου.

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (23/07)

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Λάμπρου Χ. Τσιάρα, προϊσταμένου τοῦ ἱ. μητροπολικοῦ ναοῦ ἁγ. Ἀθανασίου Ἰωαννίνων:

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες.

Στήν περικοπή τῆς Κυριακῆς Ζ΄ τοῦ Ματθαίου (θ’, 27-35), ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής ἀναφέρεται σέ δύο θαυματουργικές πράξεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: α) Στή θεραπεία δύο τυφλῶν καί β) στή θεραπεία ἑνός δαιμονιζόμενου.

Τά θαύματα τοῦ Κυρίου, ἀδελφοί, εἶναι ἀναρίθμητα. Δέν εἶναι μόνο ὃσα μᾶς διασώζουν οἱ Εὐαγγελιστές· «ἒστι καί ἂλλα πολλά ὃσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἃτινα ἐάν γράφηται καθ’ ἓν, οὐδέ αὐτόν οἶμαι τόν κόσμον χωρῆσαι τά γραφόμενα βιβλία», σημειώνει ὁ Ἰωάννης κλείνοντας τό Εὐαγγέλιό του. Ὡστόσο, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ δέν ἦλθε στόν κόσμο γιά νά κάνει θαύματα. Τά θαύματα ἦσαν τά πειστήρια, ὃτι ἦλθε στόν κόσμο Σωτήρας, Λυτρωτής. Τό μέγα θαῦμα εἶναι ἡ ἀνάκληση καί ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὃλα τά ἐπί μέρους θαύματα εἶναι ἐκδηλώσεις τῆς θείας ἀγάπης καί φιλανθρωπίας· εἶναι φανερώσεις τῆς ταυτότητας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς Μεσσία. Ἂν πρέπει νά διατυπώσουμε συντομότερα καί σαφέστερα τή σκέψη μας, μποροῦμε νά ποῦμε, ὃτι ὁ προαιώνιος Υἱός καί Λόγος τοῦ Πατρός ἦλθε στόν κόσμο, ὂχι γιά νά κάνει θαύματα,  ἀλλά  ἒκαμε θαύματα γιά νά φανεῖ πώς ἦλθε…

Κάποτε ὁ πρόδρομος Ἰωάννης ἒστειλε ἀπό τή φυλακή δυό μαθητές του νά ρωτήσουν τόν Χριστό: “σύ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἓτερον προσδοκῶμεν; „ (Ματθ.11,3). Ἡ ἀπορία δέν εἶναι βεβαίως τοῦ Ἰωάννη, γιατί αὐτός εἶναι πού ὑπέδειξε τόν Ἰησοῦ ὡς τόν ἀναμενόμενον ἀμνόν τοῦ Θεοῦ· εἶναι αὐτός πού τόν βάπτισε κατόπιν στόν Ἰορδάνη καί πού ἒζησε ἐκεῖ τήν συγκλονιστική ἐμπειρία τῆς φανερώσεως τῆς τριαδικῆς μίας Θεότητος. Ἡ ἀπορία εἶναι τῶν ἀνθρώπων τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ἰωάννη. Στό ἐρώτημα ὁ Ἰησοῦς δέν ἒδωκε εὐθεῖα ἀπάντηση· «ναί, ἐγώ εἶμαι». Ἀλλ’ ἂφησε νά ἀπαντηθεῖ ἀπό τά ἲδια τά γεγονότα· κι ἒγιναν πολλά θαύματα ἐκείνη τήν ἡμέρα μπροστά στά μάτια τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰωάννη. Πηγαίνετε, τους εἶπε, και διηγηθεῖτε στον Ἰωάννη, ὃσα βλέπετε καί ἀκοῦτε. Δηλαδή: «τυφλοί ἀναβλέπουσι καί χωλοί περιπατοῦσι, λεπροί καθαρίζονται καί κωφοί ἀκούουσι, νεκροί ἐγείρονται καί πτωχοί εὐαγγελίζονται…» (Ματθ.11,5). Αὐτά εἶναι λόγια τοῦ Ἡσαΐα, πού προφήτεψε, ὃτι θά πραγματοποιηθοῦν κατά τή νέα ἐποχή, πού θά ἐγκαινιάσει μέ τόν ἐρχομό του ὁ Μεσσίας. Ἒ, λοιπόν, δέν ἒχουμε νά περιμένουμε κάποιον ἂλλο…

*

Στή συνέχεια θά ποῦμε λίγα λόγια γιά τά δύο θαύματα τοῦ Ἰησοῦ, πού μᾶς διηγεῖται στήν περικοπή τῆς Ζ΄ Κυριακῆς του ὁ Ματθαῖος.

α) Ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἀνέστησε τήν 12ετή κόρη τοῦ Ἰαείρου, συνέχισε τό δρόμο του. Δέν πορευότανε βέβαια τυχαῖα, κι ὃπου τόν ἒβγαζε ὁ δρόμος… Ἢξερε καλά καί ποῦ πήγαινε καί τί ἐπροκειτο νά συναντήσει. Στό δρόμο του τόν ἀκολουθοῦσε κι ἓνα πλῆθος ἀνθρώπων, ἀνάμεσα στούς ὁποίους καί δύο τυφλοί, οἱ ὁποῖοι, μέ φωνή δυνατή, τοῦ ἒλεγαν· «ἐλέησον ἡμᾶς υἱέ Δαυΐδ»…

Ὃταν ἡ συνοδεία ἒφτασε στό σπίτι, (τοῦ Ματθαίου, πιθανόν), οἱ δύο τυφλοί πλησίασαν τόν Διδάσκαλο κι ἐκεῖνος τούς ἐρώτησε: “πιστεύετε ὃτι μπορῶ νά σᾶς θεραπεύσω;„. “Ναί Κύριε„ , ἀπάντησαν ἐκεῖνοι. Τότε ἀκούμπησε τά χέρια του στά μάτια τους καί τούς εἶπε· “ἂς γίνει, λοιπόν, σ’ ἐσᾶς κατά τήν πίστη σας. Καί ἀμέσως ἀνεῲχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί». Ὁ Θεός ρωτάει «θέλετε;». Ὃταν ὁ ἂνθρωπος τό θέλει καί πιστεύει στή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός τό μπορεῖ. Ποτέ δέν θαυματουργεῖ ὁ Θεός χωρίς τή θέλησή μας καί χωρίς τήν πίστη μας. Μετά λοιπόν τή θεραπεία, ζήτησε καί ὁ Χριστός κάτι ἀπό τούς δύο. Δέν πρόκειται γιά χάρη· πρόκειται γιά σύσταση κι μάλιστα αὐστηρή. Τούς ζήτησε νά μή διαλαλήσουν ἒξω τήν εὐεργεσία πού ἀξιώθηκαν νά λάβουν ἀπ’ αὐτόν… Ἐκεῖνοι ὃμως, “ἐξελθόντες διεφήμησαν αὐτόν ἐν ὃλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ». Ποῦ νά κρύψουν τόση χαρά; Πῶς νά πνίξουν τό βαθύ αἲσθημα εὐγνωμοσύνης πού εἶχαν μέσα τους; Βγῆκαν, λοιπόν, κι ἒκαμαν… παρακοή. Εὐγνώμονη παρακοή, ἀλλά… παρακοή. Ὡστόσο, ἂς μήν ἀνησυχεῖ κανείς· ὁ Διδάσκαλος δέν τους τιμώρησε…

β) Στό δεύτερο θαῦμα ὁ Εὐαγγελιστής περιορίζεται σέ δύο μόνο στίχους. Ὃταν οἱ δύο πρώην τυφλοί βγῆκαν ἀπό τό σπίτι, κάποιοι ἀπό τούς παρευρισκομένους ἒφεραν πρός τόν Ἰησοῦ ἓναν ἂνθρωπο πού κατέχονταν ἀπό δαιμόνιο κι ἦταν κωφός καί ἂλαλος. Ὁ Χριστός δέν μίλησε στόν ἂνθρωπο, ἀφοῦ, ὁ δυστυχής, οὒτε ἂκουγε οὒτε μιλοῦσε. Μόνο διέταξε τό πονηρό πνεῦμα νά ἐξέλθει· καί ἐξῆλθε.

«Ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου», μίλησε ὁ κωφός καί θαύμασαν οἱ ὂχλοι, λέγοντες ὃτι ποτέ δέν φάνηκε στόν Ἰσραήλ τέτοιο σημεῖο…

*

Ἀλλ’ ὁ ἐχθρός τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἀγ.ἀδελφοί, βρίσκει πάντοτε τόν τρόπο νά συκοφαντεῖ τά ἒργα τοῦ Θεοῦ. Ἐν προκειμένῳ χρησιμοποιεῖ τούς φαρισαίους. Οἱ ἁπλοῖ ἂνθρωποι θαύμαζαν τά ἒργα τοῦ Θεοῦ· οἱ φαρισαῖοι, μή μπορώντας νά τά ἀρνηθοῦν, τά συκοφαντοῦσαν κι ἒλεγαν, ὃτι ὁ Ἰησοῦς «ἐν τῷ ἂρχοντι τῶν δαιμόνίων ἐκβάλλει τα δαιμόνια»! Καί ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς τί κάνει;

Ἀφήνει πίσω τίς συκοφαντίες καί τίς μικροψυχίες τῶν ἐχθρῶν του καί περιοδεύει ὃλες τίς πόλεις καί τά χωριά, διδάσκοντας τό εὐαγγέλιο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί θεραπεύοντας κάθε ψυχική καί σωματική ἀσθένεια καί ἀνημπόρια τῶν ἀνθρώπων. Τό ἲδιο κάνει καί ἡ Ἐκκλησία· ἀφήνει πίσω τούς ἐπικριτές καί τούς συκοφάντες της καί συνεχίζει τό ἒργο τοῦ Κυρίου της: Λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ῖ ἐν Ἐκκλησίαις καί λ α τ ρ ε ύ ε ι τόν ζῶντα Θεό· κ η ρ ύ τ τ ε ι τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας· θ ε ρ α π ε ύ ε ι κάθε ἀρρώστια καί πληγή  καί ταλαιπώρια· ἐ π ι σ υ ν ά γ ε ι καί π ρ ο σ τ α υ τ ε ύ ε ι τά τέκνα  της  ἀπό  ὁρατούς  καί ἀόρατους ἐχθρούς, «ὡς ἡ ὂρνις ἐπισυνάγει τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό τάς πτέρυγας». Αὐτό κάνει ἡ Εκκλησία.

Ἡ χάρις τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνητοῦ Θεοῦ μετά πάντων ὑ(ἡ)μῶν, ἀδελφοί·

Α Μ Η Ν.

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

Στην βυζαντινή ζωγραφική...

Η δημιουργία ενος πορτραίτου στην βυζαντινή ζωγραφική δεν αποσκοπεί να φτιάξει μιά μίμηση της εξωτερικής μορφής του εικονιζομένου αν και κάτι τέτοιο δεν παραβλέπεται πλήρως. Στοχεύει πρωτίστως να καταγράψει, μέσα από επιτήδειο χειρισμό των ζωγραφικών στοιχείων, την σχέση του εικονιζόμενου με τον θεατή, να γράψει δηλαδή το πώς της κοινωνίας τους.

Έτσι προχωρεί σε κάθαρση των μορφών μέσα από μια περίπλοκη διαδικασία λειτουργικής αφαίρεσης και στήνει την μορφή επάνω σε χιαστί προβαλλόμενες δυνάμεις από την επιφάνεια προς τον χωρόχρονο του θεατή. Συνήθως κινεί την κεφαλή και το σώμα προς μια κατεύθυνση αποκλίνουσα της πλήρους μετωπικότητας και το βλέμμα, κι όχι μόνον, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι παράγεται αυτό ο ελληνικός εικαστικός ρυθμός που αποτελεί δομικό γεγονός που δημιουργεί σχέση μεταξύ εικονιζόμενου και θεατή. Ο θεατής στην εικαστική αυτή δομή αποτελεί λόγο ύπαρξης του έργου κι όπου κι αν σταθεί μπροστά του αισθάνεται πως το εικινοζόμενο τον κοιτά. Αν κινηθεί το εικονιζόμενο επαναπροσδιορίζεται και τον ακολουθεί. Το εικονιζόμενο με τον τρόπο αυτό παροντοποιείται, παρουσιάζεται, γίνεται παρουσία. Κι αυτό δεν είναι κάτι μαγικό. Είναι αποτέλεσμα δομής, του τρόπου δηλαδή σύστασης του έργου ως προς τον θεατή. Αυτό συμβαίνει διότι ο θεατής αποτελεί το κοινό τόπο αναφοράς των δυνάμεων του έργου, είναι ο εικαστικός λόγος του ζωγραφικού έργου, το οποίο, ανεξάρτητα απο το τι εικονίζει, ανεξάρτητα από το θέμα και τα σημαινόμενά του, είναι τέχνη δημόσια διότι έχει χτιστεί δομικά ως σύστημα σχέσεων που συμπεριλαβάνει οργανικά τον θεατή.
Θα μου πεις τώρα, τί μας λες; ψιλά γράμματα...
Ναι, μάλλον, είναι ψιλά γράμματα αλλά έλλογα κι ωραία θαρρώ.
 
Ο Προφήτης Ηλίας. Αυγοτέμπερα σε ξύλο. Από τον Κύπριο αγιογράφο Παρθένιο έναν από τους τελευταίους ζωγράφους που κράτησαν την Βυζαντινή-ελληνική παράδοση . Περί τα μέσα του 19ου αι.
 
Γιώργος Κόρδης