Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

«Οι ερωτικές υπάρξεις…»«Εάν κάτι συγκινούσε και συγκινεί τον Χριστό, ήταν οι ερωτικές υπάρξεις. Εκείνες που έχουν καρδιά. Όπως μας ζητάει η πείρα των ασκητών, των βαθιά ερωτευμένων μετά του Νυμφίου Χριστού. "Εάν έχεις καρδιά μπορείς να σωθείς...". Ο Ιησούς αγαπάει τις ψυχές που δεν φοβούνται την ζωή, που ζουν, πάλλονται, υπάρχουν, νιώθουν, πάσχουν, αισθάνονται τον πόνο, την χαρά, το πένθος, τον έρωτα και την αγάπη.

Οι Μυροφόρες είναι οι πρώτες που βλέπουν τον Αναστημένο Χριστό, γιατί είχαν έντονο πόθο για Εκείνον. Θέλουν με όλη την ύπαρξης τους την συνάντηση μαζί Του. Είχαν την αγάπη που ξεπερνάει τον φόβο και τις ανασφάλειες, τις δικαιολογίες και τις προφάσεις. Οι Μυροφόρες γυναίκες είχαν την καρδιά εκείνη που όταν αγαπάει δεν ξέρει να υπολογίζει παρά μονάχα να δίνει…».

π. λίβυος

Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος στο Συναξάρι του Αγίου Νικοδήμου...Tω αυτώ μηνί KE΄, μνήμη του Aγίου ενδόξου Aποστόλου και Eυαγγελιστού Mάρκου.

Σύροντες εις γην Mάρκον οι μιαιφόνοι,
Προς ουρανούς πέμποντες αυτόν ηγνόουν.
Eικάδι πέμπτη Mάρκον ενί χθονί άφρονες έλκον.

Oύτος ο πανεύφημος Aπόστολος Mάρκος, εκήρυξε το Eυαγγέλιον του Xριστού εις όλην την Aίγυπτον και Λιβύαν και Bαρβαρίαν και Πεντάπολιν, κατά τους χρόνους Tιβερίου του βασιλέως εν έτει ξδ΄ [64]. Συνέγραψε δε το εδικόν του άγιον Eυαγγέλιον, εξηγουμένου τούτο εις αυτόν, Πέτρου του Kορυφαίου Aποστόλου. Πηγαίνωντας δε ο Aπόστολος εις την Kυρήνην της Πενταπόλεως, πολλά εκεί εποίησε θαύματα. Έπειτα αναχωρώντας εκείθεν, επήγεν εις Aλεξάνδρειαν, και από εκεί εις την Πεντάπολιν, εις κάθε δε μέρος ενεργούσε θαύματα. Eστόλιζε τας του Xριστού Eκκλησίας, εχειροτόνει Eπισκόπους και κληρικούς, ύστερον δε πάλιν εγύρισεν εις την Aλεξάνδρειαν. Eκεί δε ευρίσκωντας μερικούς αδελφούς εις το μέρος της θαλάσσης, της καλουμένης του Bουκόλου, συνανεστρέφετο με αυτούς, ευαγγελιζόμενος και κηρύττων τον λόγον του Θεού. Όθεν οι προσκυνηταί των ειδώλων, μη φέροντες να βλέπουν την του Xριστού πίστιν αυξανομένην και προκόπτουσαν, έδεσαν τον Aπόστολον με σχοινία, και έσυρον αυτόν επάνω εις πέτρας. Aι δε σάρκες του κτυπούμεναι εις τας πέτρας, κατεξεσχίζοντο, και το αίμα του την γην εκοκκίνιζεν. Έπειτα έβαλον αυτόν εις την φυλακήν, εις την οποίαν εφάνη ο Kύριος προς αυτόν, και του εφανέρωσε την μέλλουσαν δόξαν οπού έμελλε να λάβη εις τους Oυρανούς. Ύστερον δε από μίαν ημέραν, έδεσαν πάλιν αυτόν οι Έλληνες, και ετράβιζον μέσα εις τα παζάρια. Eκεί λοιπόν με το να εσπαράττοντο αι σάρκες του και να κατεκόπτοντο από τας πέτρας, παρέδωκε το πνεύμα του τω Kυρίω ο μακαριστός του Kυρίου Aπόστολος. 
Kατά δε τον χαρακτήρα του σώματος, τοιούτος ήτον ο θείος ούτος Eυαγγελιστής. Δεν ήτον ούτε πολλά υψηλός και μακρύς, ούτε πάλιν πολλά χαμηλός και κοντός, αλλά μαζί με το μέτριον μέγεθος, εστόλιζεν αυτόν και η επανθούσα λευκότης των μαλλίων του. H μύτη του ήτον μακρά και ίσια, και όχι κοντή και πλατεία, ώστε οπού να δείχνη το πρόσωπόν του ωσάν κολοβόν. Tα οφρύδιά του ένευον εις το έσω, το γένειόν του ήτον δασύ και μακρύ, η κεφαλή του ήτον φαλακρή, και το χρώμα του προσώπου του ήτον άριστα συγκεκραμένον. Eίχε δε ο Aπόστολος συμπάθειαν πολλήν εις τους δεομένους, και το ευκολομίλητον προς τους αυτόν ανταμόνοντας, ώστε οπού αι αρεταί της ψυχής του, αντέλαμπαν με τας φυσικάς χάριτας του σώματός του. Tελείται δε η αυτού Σύναξις εις τον πάνσεπτον αυτού Nαόν, τον ευρισκόμενον κοντά εις τον τόπον τον λεγόμενον του Tαύρου.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005).

Αρχές του 20ου αιώνα...Ιωάννινα.
Αρχές του 20ου αιώνα στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων.

Πρέπει να είναι Κυριακή του Θωμά, όπου με κοσμοσυρροή και λαμπρότητα «έκλειναν» οι Πασχαλινοί πανηγυρισμοί… Με την ίδια λαμπρότητα συνέχισαν να πανηγυρίζουν οι Γιαννιώτες έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970...

** Κάρτ ποστάλ του Γεωργίου Ράδου, από το αρχείο του κ. Φίλιππου Γιωβάννη...

Κυριακή του Θωμά «εις Κοπάνους»Από τη χθεσινή Πανήγυρη του Ναού μας...

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο...

Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Πανηγυρίζει ο Άγιος ΝικόλαοςΓνωρίζουμε στα μέλη της Αγίας Εκκλησίας μας ότι την ερχόμενη Κυριακή του Θωμά («Αντίπασχα») πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου «εις Κοπάνους» πόλεως Ιωαννίνων.
Την παραμονή, Σάββατο 22 Απριλίου, στις 19.00 μ.μ., θα ψαλεί ο Μέγας Εσπερινός με Αρτοκλασία.
Την κυριώνυμο ημέρα, Κυριακή 23 Απριλίου και ώρα 07.00 π.μ., θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα, στις 7, η Ιερά Παράκληση στον Απόστολο Θωμά.

Σάββατο 15 Απριλίου 2017

«Αναστάς τη τρίτη ημέρα…»«Και κατελθών δια του σταυρού εις τον Άδην, ίνα πληρώση εαυτού τα πάντα, έλυσε τας οδύνας του θανάτου. και αναστάς τη τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκί την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ουκ ην δυνατόν κρατείσθαι υπό της φθοράς τον αρχηγόν της ζωής, εγένετο απαρχή των κεκοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ίνα η αυτός τα πάντα εν πάσι πρωτεύων».

(Από τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου).

Πέμπτη 13 Απριλίου 2017

Σαν σήμερα...Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Μάξιμος τέλεσε το πρωί τρισάγιο επί του τάφου του μακαριστού προκατόχου του, Μητροπολίτου Ιωαννίνων κυρού Θεοκλήτου, που βρίσκεται στον κήπο του Αγίου Νικολάου «εις Κοπάνους».
Ο κυρός Θεόκλητος εκοιμήθη σαν σήμερα, στις 13 Απριλίου του 2014.

Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Μεγάλη Εβδομάδα «εις Κοπάνους»Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου «εις Κοπάνους», σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για τη φετινή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, η Ακολουθία του «Νυμφίου» (Κυριακή Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη εσπέρας), όπως και η ακολουθία του «Νιπτήρα» (Μεγάλη Τετάρτη εσπέρας) αρχίζουν στις 19.30 μ.μ.

Το μυστήριο του Ευχελαίου (Μεγάλη Τετάρτη) στις 18.00 μ.μ. και η ακολουθία των Αγίων Παθών (Μεγάλη Πέμπτη) στις 19.00 μ.μ.

Οι Λειτουργίες των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη), καθώς και η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου (Μ. Πέμπτη και Μ. Σάββατο) αρχίζουν στις 7 το πρωί.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών ξεκινά στις 8 το πρωί, ακολουθεί ο Εσπερινός στις 10.00 και η Αποκαθήλωση στις 11.00. Ο «Επιτάφιος Θρήνος» (Όρθρος Μεγάλου Σαββάτου) αρχίζει στις 19.30 μ.μ. και, ακολούθως, γύρω στις 21.30, γίνεται η περιφορά του Επιταφίου εντός του Κοιμητηρίου του Ναού.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, τα Προκαταρκτικά του Μεσονυκτίου της Αναστάσεως αρχίζουν στις 23.00. Ακριβώς τα μεσάνυχτα, η τελετή της Αναστάσεως λαμβάνει χώρα στον κήπο του Ναού και ακολούθως ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου διαρκούν το αργότερο ως τις δύο μετά τα μεσάνυχτα.

Στην πόλη των Ιωαννίνων, ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα τελείται στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, εν Μονοεκκλησία, στις 11:00 το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση!

«Καθώς ξεκινά και πάλι η Μεγάλη Εβδομάδα…»«Καθώς ξεκινά και πάλι η Μεγάλη Εβδομάδα ας αναρωτηθούμε τελικά, τουλάχιστον για την πνευματική μας πορεία, αν όχι και για την σύνολη ζωή μας, κατά πόσον θα επιλέξουμε να παραμείνουμε θεατές, καταναλωτές, παθητικοί αποδέκτες των μηνυμάτων του Χριστού και της Εκκλησίας, με κίνδυνο να περιμένουμε την επόμενη χρονιά, οπότε και πάλι για το καλό θα συνεχίσουμε αυτήν την πορεία, ή αν θα διαλέξουμε να ριψοκινδυνεύσουμε σχοινοβατώντας ανάμεσα στην απόρριψη των ανθρώπων γιατί αγωνιζόμαστε να αγαπήσουμε το Χριστό, γιατί θέλουμε να δώσουμε αίμα και να λάβουμε πνεύμα, γιατί ζητούμε την δική μας ανάσταση μετανοίας, αγάπης και αληθινής ελευθερίας, και στην εμπιστοσύνη στο Πρόσωπο του Κυρίου μας που ενίοτε μας αφήνει να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι στο σταυρό που σηκώνουμε, αν και πάντοτε Εκείνος γίνεται ο Κυρηναίος μας. Αλλά κι αν δεν μπορούμε να παλέψουμε, τουλάχιστον ας συναισθανθούμε την αδυναμία μας τελωνικά και ας αποτάξουμε την υποκρισία του Ιούδα, που έκρινε και απέρριπτε την αγάπη για τη δική του αυτοδικαίωση. Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω».

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

Κυριακή 2 Απριλίου 2017

Έκτη Εβδομάδα των Νηστειών «εις Κοπάνους»Ανακοινώνεται ότι στο Ναό μας, κατά τη διάρκεια της έκτης και τελευταίας εβδομάδας της φετινής Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελεσθούν οι παρακάτω Ακολουθίες:

Δευτέρα 03 Απριλίου:
19.00 μ.μ.: Ευχέλαιο.

Τετάρτη 05 Απριλίου:
19.00 μ.μ.: Εσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Παρασκευή 07 Απριλίου:
07.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Σάββατο 08 Απριλίου:
07.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.