Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

ΕυχέλαιοΤην ερχόμενη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, όπως την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, θα τελεσθεί στην ενορία μας το μυστήριο του Ευχελαίου προς ίασιν ψυχών και σωμάτων.

Το Ευχέλαιο θα αρχίσει στις τέσσερις και μισή το απόγευμα.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

Χειροτονία διακόνου στη Μητρόπολη Ιωαννίνων

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος τέλεσε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου την εις διάκονον  χειροτονία του Σωτήρη Κανέλη, πτυχιούχου της Α.Ε.Α.Θ.
 
Ήταν η πρώτη χειροτονία του Μητροπολίτου Ιωαννίνων, ο οποίος απευθύνθηκε με λόγους πατρικής αγάπης και στήριξης στο νεοχειροτονηθέντα έγγαμο ιεροδιάκονο.

 

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Η πρώτη χειροτονία του Μητροπολίτου ΙωανίνωνΟ πρωτοψάλτης της ενορίας μας Σωτήρης Κανέλης, πτυχιούχος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, θα χειροτονηθεί αύριο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου και θα λάβει τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης, το βαθμό του διακόνου, από το Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο.
Η αυριανή χειροτονία θα είναι η πρώτη που θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Μητροπολίτου ΙωαννίνωνΑνακοινώθηκε το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου για τις προσεχείς ημέρες:

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου:
07.00: Σταυράκι (Θεία Λειτουργία)
17.00: Μεγάλη Γότιστα (Εσπερινός)
19.00: Μεγάλο Περιστέρι (Εσπερινός)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου:
07.00: Σκλίβανη (Θεία Λειτουργία)
17.00: Πάπιγκο (Εσπερινός)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου:
07.00: Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου (Θεία Λειτουργία και χειροτονία ιεροδιακόνου)

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Εις τα Εισόδια της ΘεοτόκουTου μακαριστού Μητροπολίτη Πατρών (†) Νικοδήμου Βαλληνδρά*
 
«Μακαρία η  κοιλία η βαστάσασά σε και μαστοί ους εθήλασας» (Λουκ. ια' 27)

Χρέος ιερόν και καθήκον σπουδαίον επιτελούντες οι ευσεβείς γονείς της Υπεραγίας Θεοτόκου, οδηγούν αυτήν -μικράν ήδη κορασίδα- εις τον Ναόν του Θεού, προς αφιέρωσιν. Το χρέος των αυτό, του οποίου την εκπλήρωσιν υπενθυμίζει η σημερινή εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, δεν είχε μόνον την έννοιαν της τηρήσεως κάποιας ευλαβούς υποσχέσεως των προς τον Θεόν, κατά την παράδοσιν, δια την λύσιν της ατεκνίας των. Έχει βαθύτερον νόημα. Άλλωστε και η σημερινή ευαγγελική περικοπή υπεγράμμισε την μεγάλην τιμήν, η οποία ανήκει εις τους γονείς δια τα εξαίρετα τέκνα των. Η προσφώνησις «μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε», η οποία απηυθύνθη προς την Θεοτόκον, άριστα θα ήρμοζε και εις τους γονείς Αυτής, διότι εγέννησαν τοιαύτην θυγατέρα. Πώς λοιπόν να μη προβούν εις μίαν εκδήλωσιν ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν; Ακριβώς δε η αφιέρωσις της Παναγίας Παρθένου εις τον Θεόν, όπως θα εξήγηση η παρούσα ομιλία, εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματα των προς τον Θεόν, δια την θεόπαιδα Μαρίαν, την οποίαν εχάρισεν εις αυτούς.
1. Προϋποθέτει, εν πρώτοις, την κατανόησιν, ότι τα γεννώμενα τέκνα έχουν πατέρα και δημιουργόν τον Θεόν. Εις Αυτόν επομένως ανήκουν. Ιδικά Του είναι τα γεννώμενα παιδιά. Η αφιέρωσις λοιπόν εις τον Θεόν δεν είναι τίποτε άλλο, ειμή αναγνώρισις έμπρακτος και προσφορά του εις Αυτόν ανήκοντος.
Όταν η πρώτη γυναίκα, η Εύα, απέκτησε το πρώτο της παιδί, τον Κάϊν, έκθαμβος ενώπιον της συνεχιζόμενης δημιουργίας του Θεού, έλεγεν «εκτησάμην όνθρωπον δια του Θεού» (Γεν. δ' 1) Αυτό δε είναι πράγματι το ορθόν φρόνημα εν προκειμένω. Δημιουργός και πλάστης όλων των ανθρώπων είναι ο Θεός. Οι γονείς είναι, τρόπον τινά, η χοάνη, δια της οποίας μετοχετεύεται υπό του Πλαστού πασά «ψυχή ζώσα». Είναι, εν πάση περιπτώσει, οι γονείς συνεργοί του Θεού εις την συνέχισιν της δημιουργίας. Μεγάλη η τιμή, ομολογουμένως. Και όμως, υπάρχουν πολλοί καταφρονούντες αυτήν την τιμήν, και αρνούμενοι ή περιορίζοντες το καθήκον της πατρότητας και της μητρότητας. Τούτο δε δεν είναι απλώς έλλειψις κατανοήσεως της εν λόγω υψίστης τιμής, δεν είναι μόνον λιποταξία από ιερόν καθήκον άλλ' είναι και ανταρσία κατά του Θεού και επανάστασις κατά της φύσεως. Το εσκέφθημεν ποτέ; ο άνθρωπος τολμά να παρεμβάλλη εμπόδιον εις την δημιουργίαν!
Είναι δε γνωστά τα επιχειρήματα της φυγοτεκνίας. Η σημερινή ανώμαλος κατάστασις, τα δύσκολα οικονομικά μας κ.ο.κ. Όλα όμως αυτά μεταφράζονται εις έλλειψιν θερμής πίστεως, εφ' όσον μάλιστα οι αρνηταί του καθήκοντος αυτού δεν είναι τόσον οι πτωχότεροι, όσον εκείνοι πού διαθέτουν ικανήν επάρκειαν αγαθών. Οιαιδήποτε δυσμενείς συνθήκαι, είτε ατομικαί (πτώχεια, ασθένεια κλπ), είτε γενικώτεραι (κατάστασις της όλης κοινωνίας) δεν πρέπει να γίνωνται κακοί σύμβουλοι και να οδηγούν εις εγκλήματα, ή έστω εις άρνησιν ιεροτάτου καθήκοντος, ούτε εις μολυσμόν σαρκός και πνεύματος. Ζη Κύριος ο Θεός. Δεν πρόκειται να αφήση τα γεννώμενα παιδιά να πεινάσουν, ούτε τους γονείς των να πάθουν κακόν. Ας σημειωθή δε καλώς, ότι η ευθεία οδός έχει ολιγωτέρους κινδύνους από την σκολιάν. Τα παιδιά είναι ευλογία Θεού, δεν είναι κατάρα. Είναι δώρα της ευδοκίας Του. Δια τούτο είναι απαράδεκτος χριστιανικώς πασά σχετική παράβασις νόμων φυσικών και ηθικών υπό οιανδήποτε δικαιολογίαν. Και δεν μένει ποτέ ατιμώρητος. Πλείστα δυσάρεστα επακολουθούν εις τους λιποτάκτας (ασθένειαι των γονέων, θάνατοι τέκνων, ατυχήματα και θλίψεις διάφοροι), ενώ ο πιστός οικογενειάρχης ευφραίνεται «κύκλω της τραπέζης καθαρών τα έκγονα αυτού»,
2. Άλλ' η κατανόησις ότι τα παιδιά μας είναι πρωτίστως τέκνα του Θεού πρέπει να ολοκληρωθή και ως προς ημάς τους ιδίους, δια να μας γίνη φρόνημα, ότι όλοι, μικροί και μεγάλοι, δεν ανήκομεν εις τον εαυτόν μας. «Ούκ έστε εαυτών», λέγει ο θείος Απ. Παύλος. Και επεξηγεί, «ηγοράσθητε γαρ τιμής». Διότι έχετε εξαγορασθή με το τίμιον Αίμα του Υιού του Θεού. Και συμπεραίνει -«δοξάσατε δη τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, άτινα εστί του Θεού» (Α' Κορ. ς' 19,20). Δηλ. η ψυχή και το σώμα μας πρέπει να αγιάζονται πάντοτε, προς δόξαν Θεού. Ακριβώς δε και η σήμερον εν τω ναώ είσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου ενέχει και τούτον τον συμβολισμόν μία προσφορά αγία -κυριολεκτικώς παναγία- προσφέρεται εις τον άγιον Θεόν, εν τω αγίω Ναώ Του.
Εφ' όσον δε ο Θεός είναι «άγιος και εν αγίοις αναπαυόμενος», έχομεν χρέος και όλοι ημείς να του προσφέρωμεν τον εαυτόν μας, πού Του ανήκει -όπως είπομεν- προσφοράν και «θυσίαν ζώσαν», με μίαν ζωήν ενάρετον και αγίαν. Ψυχή και σώματι Του ανήκομεν. Και οφείλομεν να διατηρώμεν καθαρότητα «από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού» (Β' Κορ. ζ' 1), οπότε όντως «δοξάζομεν τον Θεόν εν τω σώματι ημών και εν τω πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού».

*Από το βιβλίο του «Εόρτια Μηνύματα», Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας

Τα Εισόδια του Μανουήλ Πανσέληνου
Αριστουργηματική, μεγαλειώδης σύνθεση του Πανσέληνου. Παρά τις φθορές που υπέστη, διατηρεί όλη τη ζωντάνια, τον ρεαλισμό και τη συγκίνηση των Εισοδίων της Θεοτόκου. Ναός και εις την άκρην πύλη με τρία σκαλούνια, και ο προφήτης Ζαχαρίας ιστάμενος εις την πύλην μετά αρχιερατικής στολής, απλώνει έμπροσθεν τας χείρας· και η Παναγία τριετίζουσα έμπροσθεν αυτού αναβαίνει τα σκαλούνια, έχουσα την μεν μίαν χείρα προς αυτόν απλωμένην και με το άλλο (χέρι) βαστά λαμπάδα· και όπισθέν της ο Ιωακείμ και η Άννα, βλέποντες αλλήλους και δεικνύντες αυτήν· και πλησίον αυτών πλήθος λαμπαδηφόρων παρθένων· άνωθεν δε του ναού κουβούκλι ωραίον, εις το οποίον μέσα η Παναγία καθημένη λαμβάνει τον άρτον, τον οποίον φέρνει ,προς αυτήν o αρχάγγελος Γαβριήλ ευλογών αυτήν (Διονύσιος εκ Φουρνά). Το πρόσωπο του Ιωακείμ έχει τελείως καταστραφεί.

Πηγή: eikastikon.gr

Τα Εισόδια της ΘεοτόκουΤου μακαριστού γέροντα Μωυσέως αγιορείτου

Κατόπιν της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι άγιοι προπάτορες, Ιωακείμ και Άννα, οι γονείς της Θεοτόκου, κατά την υπόσχεσή τους, πρόσφεραν στον ναό την Παναγία σε ηλικία μόλις τριών χρόνων.
Την παρέδωσαν πρόθυμα στον αρχιερέα. Από μικρή καταλάβαινε όλα όσα της συνέβαιναν. Φανέρωσε ότι δεν οδηγήθηκε στον ναό από άλλους, αλλά πήγε η ίδια, μόνη και ελεύθερη. Αγάπησε από μικρή τον Θεό. Εισήλθε στα άγια των αγίων από θείο έρωτα. Εκεί έμπαινε μόνο ο αρχιερέας μόνο μία φορά το έτος. Ο φωτισμένος αρχιερέας με θεϊκή προσταγή επέτρεψε στην Παναγία να μείνει στα άγια των αγίων. Έμεινε εκεί με προσευχή και αφιέρωση δώδεκα έτη.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε ωραιότατο λόγο του, φωτισμένος μας φανερώνει τη ζωή της Παναγίας. Μόνιμη εργασία της ήταν η θεία θεωρία. Την υπηρετούσαν άγγελοι Θεού και όλη της η ζωή ήταν αγγελική. Σιωπηλή, σεμνή, σοβαρή στα άγια των αγίων με την αρέμβαστη και συνεχή προσευχή της. Άνοιξε έτσι νέα οδό για τον ουρανό, που ονομάζεται εύλαλη σιωπή, θεϊκή σιγή, θεία σιωπή. Είχε παραδώσει ολόκληρη τη ζωή στον πανοικτίρμονα Θεό. Από το κατ’ εικόνα πήγε στο καθ’ ομοίωση και τον Θεό ομοίωσε με τον άνθρωπο.

Όταν η Θεοτόκος έγινε δεκαπέντε χρόνων, ο σώφρωνας Ιωσήφ, κατά τη θεία Πρόνοια, πήρε από τον Προφήτη Ζαχαρία την Παναγία για να τη φυλάξει, έτσι ώστε να προετοιμαστεί η πραγματοποίηση του μεγάλου μυστηρίου της σαρκώσεως του Υιού του Θεού. Μετά την παραλαβή από τον Ιωσήφ πραγματοποιήθηκε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου από τον αρχάγγελο Γαβριήλ.

Είναι ένα θαύμα πώς μια μικρή παιδούλα μένει επί δώδεκα χρόνια στον ναό. Δίχως τους σεβαστούς γονείς της, τους αγαπητούς συνομήλικους φίλους της, παρέες, παιχνίδια και περιπάτους. Όλα τα αντικαθιστούσε η προσευχή. Απορίας άξιο το γενόμενο. Τι να πει κανείς; Τι να θαυμάσει; Εισέρχεται η μικρή Παναγία στον ναό και μένει εκεί ατάραχη, ειρηνική, γαληνιαία, ησύχια. Ο ναός γίνεται ευχάριστη κατοικία. Ο αρχιερέας σοφός διδάσκαλος. Σήμερα δεν πηγαίνουμε ούτε για λίγο στον ναό. Ο άνθρωπος βαριέται την πνευματική ζωή. Οι άνθρωποι ασχολούνται με ξένα, αλλότρια και κοσμικά. Η ωραία, καλή και σιωπηλή Θεοτόκος να πρεσβεύει και να μας βάλει κι εμάς στον ναό.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Έκθεση χριστιανικού βιβλίουΟι εκδόσεις «Εν πλω», με κύριο στόχο την προβολή και τη διάδοση του ποιοτικού βιβλίου, διοργανώνουν τη 3Η ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ την Παρασκευή 21, το Σάββατο 22, την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο CARAVEL, Βασ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
Σε συνεργασία με 20 εκδοτικούς οίκους και μοναστήρια οι βιβλιόφιλοι επισκέπτες θα βρουν περισσότερους από 1.500 τίτλους ορθόδοξης πνευματικότητας. 
Παράλληλα θα λειτουργήσει έκθεση με επιλεγμένα μοναστηριακά προϊόντα σε ελκυστικές τιμές!
Στη φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται το έργο της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Ο Ιωαννίνων Μάξιμος στο Μαντείο

 
 

Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Μαντείο Ιωαννίνων, πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, λειτούργησε και κήρυξε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος.
Κύριος άξονας στο κήρυγμά του ήταν η πορεία μας προς τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, καθώς και η σημασία της νηστείας, της προσευχής και της πνευματικής άσκησης στην πορεία αυτή. Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι η προσευχή για την ψυχή μας είναι ό,τι η αναπνοή για το σώμα μας κι ότι η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η κάθαρση.
Το Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο υποδέχτηκαν εγκάρδια ο εφημέριος και οι κάτοικοι του χωριού, εκ μέρους των οποίων τον καλωσόρισε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαντείου, προσφέροντάς του ένα λεύκωμα με τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, καθώς μια ποικιλία αυτοφυών βοτάνων του τόπου.

 


 
 
 
 

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος(Μ' ένα κλικ στους παρακάτω συνδέσμους...)

Το Συναξάρι του, από το Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου:

Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον:

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Μητροπολίτου ΙωαννίνωνΑνακοινώθηκε το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου για τις προσεχείς ημέρες:

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου:
07.00: Δροσιά - Πεντέλη Ιωαννίνων (Θεία Λειτουργία)
17.00: Πλατανιά (Εσπερινός)
19.00: Δαφνούλα (Εσπερινός)

Σάββατο 15 Νοεμβρίου:
07.00: Ροδοτόπι (Θεία Λειτουργία)
17.00: Πρωτόπαππα (Εσπερινός)
19.00: Νεοχώρι (Εσπερινός)

Κυριακή 16 Νοεμβρίου:
07.00: Δεμάτι (Θεία Λειτουργία)
17.00: Γρεβενίτι (Εσπερινός)
19.00: Τρίστενο (Εσπερινός)

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου:
07.00: Μαντείο (Θεία Λειτουργία)

Τρίτη 18 Νοεμβρίου:
07.00: Μαζαράκι (Θεία Λειτουργία)
17.00: Καπέσοβο (Εσπερινός)
19.00: Κουκούλι (Εσπερινός)

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου:
07.00: Μουζακαίοι (Θεία Λειτουργία)
17.00: Γορίτσα (Εσπερινός)
19.00: Καραδήμας (Εσπερινός)

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου:
07.00: Πετσάλι (Θεία Λειτουργία)
17.00: Κρυφοβό (Εσπερινός)
19.00: Ραβένια (Εσπερινός)

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

Χρυσόστομος Α. Σταμούλης: «Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο προφήτης της οικουμενικής αγάπης»...Ποια είναι λοιπόν η εικόνα του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου που κυριαρχεί σήμερα; Ποια η επικρατούσα αποτίμηση και συνάμα περιγραφή της ζωής και του έργου του; Δεν χωρά αμφιβολία ότι ο άγιος από την Αντιόχεια παρουσιάζεται κατά κανόνα ως ο θεολόγος της ηθικής συνέπειας, ο υμνητής της υψηλής καθαρότητας, ο ομιλητής που δεν φοβήθηκε να τα βάλλει με την εξουσία και τους εξουσιαστές, ο σημαιοφόρος της σκληρής σύγκρουσης κράτους και Εκκλησίας, ο αυστηρός ελεγκτής της καθημερινής ζωής κληρικών και λαϊκών, ο σκληρός πολέμιος του ελληνισμού και των ειδώλων, της τέχνης και των καλλιτεχνών.  Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που τονίζουν ότι ο Χρυσόστομος δεν ήταν ένας κατεξοχήν θεολόγος, με τη στενή σημασία του όρου, αλλά περισσότερο ένας λαμπρός ομιλητής, ένας κήρυκας, ένας ηθικολόγος. Δηλώνω ευθύς εξαρχής ότι δεν θα αμφισβητήσω καμία από τις παραπάνω παρατηρήσεις, εκ των οποίων με άλλες συμφωνώ περισσότερο, με άλλες λιγότερο, ενώ κάποιες με βρίσκουν εντελώς ξένο. Θα δηλώσω όμως με έμφαση και θα προσπαθήσω να αποδείξω στη συνέχεια πως είναι  αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, αλλά και δυνατή έως και επιβεβλημένη μια άλλη ανάγνωση της πατερικής θεολογίας, η οποία δεν θα διεκδικήσει αποκλειστικότητα, αλλά τη δυνατότητά της να τεθεί παράλληλα με τις άλλες αναγνώσεις, να γίνει γνωστή και να κριθεί.

Οφείλουμε με παρρησία να ομολογήσουμε ότι οι καιροί αλλάζουν, μαζί τους και ο κόσμος. Η σύγχρονη θεολογία οφείλει να αφουγκραστεί την αναπνοή του νέου κόσμου, οφείλει να διαλέξει τον ακριβό καρπό του πατερικού πνεύματος και να προτείνει μια κάποια λύση στα σύγχρονα αδιέξοδα. Η παρουσία της δεν μπορεί να γίνεται ερήμην του χρόνου και του τόπου, δηλαδή του πλαισίου εντός του οποίου αποκαλύπτεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση χάνει την ιστορική της σάρκα και μετατρέπεται σε ιδεολογία.


Έτσι, λοιπόν, εάν η ιστορία της θεολογίας έχει τονίσει την τραχύτητα του ύφους και την αυστηρότητα του χαρακτήρα και της θεολογίας του ιερού Χρυσοστόμου, η σύγχρονη έρευνα οφείλει να αναδείξει και τις άλλες πλευρές της θεολογίας και της σύνολης παρουσίας του αγίου και να νοηματοδοτήσει με αυτές τη ζωή, αλλά και το σύγχρονο τρόπο του θεολογείν...

Συνεπώς η θεολογία του Χρυσοστόμου είναι πρωτίστως μια θεολογία φιλάνθρωπη, στο σχήμα που προτείνει ο πρώτος θεολόγος και θεολόγος της ίδιας του της θεότητας ο Χριστός. Μια θεολογία της συγκατάβασης, που δεν εξαντλείται στον οποιοδήποτε εαυτό, αλλά ανοίγει για να ξενοδοχήσει και τον άλλο, τον πλησίον, μια θεολογία της οικουμενικής αγάπης που χωρά τους πάντες και τα πάντα. Άλλωστε κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας «το θεολογείν» σχετίζεται άμεσα και λειτουργικά με την αγάπη, που αποτελεί και το κριτήριο της αυθεντικότητάς του. Ο Θεολόγος δεν θεολογεί στο ύψος της γνώσης του αλλά κυρίως και κατεξοχήν στο ύψος της αγάπης του...

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο του κ. Χρυσόστομου Σταμούλη, καθηγητή Θεολογίας και Προέδρου της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.:

Ελ Γκρέκο και στα ΓιάννιναΣυνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στην πόλη μας η έκθεση – φόρος τιμής στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο (El Greco) «Εικαστικές αναφορές στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο», με αφορμή τα 400 χρόνια από το θάνατό του, με δημιουργίες του Σωματείου Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Εικαστικών Τεχνών.
Η έκθεση πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο των Γενικών Αρχείων του Κράτους και σ' αυτή προσέρχεται καθημερινά πλήθος κόσμου. Στα εγκαίνια παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος.Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Έτος Γκρέκο
Ο πιο μοντέρνος από τους παλιούς δασκάλους της τέχνης έχει την τιμητική του, καθώς φέτος συμπληρώνονται τετρακόσια χρόνια μετά το θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.
Κατάφερε να δημιουργήσει μια τέχνη με υψηλή πνευματικότητα, αποκρυσταλλώνοντας σε ένα ολότελα προσωπικό και μοναδικό ύφος τη «μαγιά» της βυζαντινής παράδοσης και τα διδάγματα της Αναγέννησης και του μανιερισμού. Καταξιώθηκε στην εποχή του, ξεχάστηκε όμως και αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα μετά το θάνατό του –κάποιοι έφτασαν στο σημείο να αποδώσουν τις επιμήκεις φιγούρες του σε τρέλα ή αστιγματισμό!– ώσπου οι Ευρωπαίοι ρομαντικοί του 19ου αιώνα το ξανάφεραν στο προσκήνιο­.
Έπειτα από τετρακόσια χρόνια, γιατί­ ο πλάνης Κρητικός ζωγράφος εξακολουθεί να προκαλεί το ενδια­φέρον προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στα αφιερώματα του φετινού εορτασμού στην Ισπανία; «Ο Γκρέκο είναι ένα φαινόμενο εντελώς μεμονωμένο στην ιστορία της τέχνης. Τις τολμηρές εκφραστικές παραμορφώσεις που δημιουργεί μόνο στον εξπρεσιονισμό τις ξαναβρίσκουμε. Είναι ένας πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης», ανέφερε η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη -Πλάκα.


Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

Ιωαννίνων Μάξιμος: «Ο Άγιος Νεκτάριος εκδιώχθηκε από τους ανθρώπους, αλλά τους αγάπησε και τους διηκόνησε»
Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Άργους Ορεστικού, στην Καστοριά, λειτούργησε χτες το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, καλεσμένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ.
Στο κήρυγμά του, όπως μας πληροφορεί το σχετικό δελτίο τύπου της Ι. Μ. Καστορίας, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων ανέφερε πως σήμερα πανηγυρίζει η Ορθοδοξία μας και τιμάει και εορτάζει έναν πολύ θαυματουργό Άγιο, που μας δείχνει με τη ζωή του το φως το αληθινό, που έρχεται για να σώσει τον κόσμο. Και συνέχισε λέγοντας ο κ. Μάξιμος πως, ο Άγιος Νεκτάριος συκοφαντήθηκε και εκδιώχθηκε από τους ανθρώπους, όμως τους αγάπησε και τους διηκόνησε με έργα. Και κατέληξε σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ο Άγιος του 20ου αιώνα, αποτελεί για τον σημερινό Ιερέα παράδειγμα και υπόδειγμα γιατί δίδαξε με την αγάπη του, με την υπομονή του και την πίστη του. Και θα τον τιμούμε όταν θα μιμηθούμε τη ζωή και τα έργα του...
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος προεξήρχε της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σαλώνων κ. Αντωνίου και του επιχώριου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Με αφορμή τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου...Στην Ακολουθία του Αγίου Νεκταρίου, με χρονολογία έκδοσης 1952, που βρίσκεται στο Ναό μας, υπάρχει η παρακάτω ενθύμηση δια χειρός ενός παλιού εφημερίου του Αγίου Νικολάου («εις Κοπάνους»), του π. Ιωάννου Κογιάννη, μαθητή του Αγίου Νεκταρίου, όπως σημειώνει ο ίδιος...


Σαρανταλείτουργο «εις Κοπάνους»Σαρανταλείτουργο (η τέλεση, δηλαδή, της Θείας Λειτουργίας για σαράντα συνεχείς μέρες) θα πραγματοποιηθεί και φέτος στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου («εις Κοπάνους»), αρχής γενομένης από το ερχόμενο Σάββατο 15 Νοεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να φέρουν προς μνημόνευσιν τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων.


Αγρυπνία στη Νεοκαισάρεια

 

Αγρυπνία προς τιμήν του οσίου πατρός ημών Αρσενίου του Καππαδόκου θα τελεσθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Μεγάλου Βασιλείου Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων.
Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και μετά το πέρας της θα παρατεθεί τράπεζα.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Αγρυπνία στη Μονή Περιστεράς ΔουρούτηςΑγρυπνία θα τελεσθεί στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Δουρούτης την ερχόμενη Τετάρτη 12 Νοεμβρίου προς τιμήν του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Η αγρυπνία θα αρχίσει στις 20.30 το βράδυ.


Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Αγιασμός στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής από το Μητροπολίτη Ιωαννίνων

 


Τον Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων της φετινής χρονιάς στην Κατσάρειο Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων τέλεσε σήμερα, στις 7 το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, παρουσία του νέου διευθυντή της Σχολής κ. Λιάκου, των δασκάλων και των μαθητών.

 
 

Έκθεση ζωγραφικής για τον Ελ ΓκρέκοΤο Σωματείο Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Εικαστικών Τεχνών Ηπείρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, τα Γ. Α. Κ. – Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ηπείρου, διοργανώνει έκθεση Εικαστικών Τεχνών με θέμα, «Εικαστικές αναφορές στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο – Ελ Γκρέκο, αφιέρωμα στα 400 χρόνια από το θάνατό του»στον εκθεσιακό χώρο των Γ.Α.Κ., Δ. Φιλοσόφου & Γλυκήδων (κάστρο Ιωαννίνων).
Η διοργάνωση της παρούσας έκθεσης κρίθηκε ομόφωνα αναγκαία για να τιμηθεί η τετρακοσιοστή επέτειος του θανάτου του μεγάλου και διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα δημιουργού Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), που με τα έργα του επηρέασε την παγκόσμια Τέχνη.
Οι συμμετέχοντες δημιουργοί, μέλη του Σωματείου, παρουσιάζουν έργα υλοποιώντας ελεύθερα και εξατομικευμένα τον τρόπο της αναφοράς τους στον πολυσύνθετο μορφοπλάστη, ως ελάχιστη προσφορά τιμής και σεβασμού στην πολυκύμαντη ζωή και την αγωνιώδη πορεία του. Μια πορεία μέσω διαφορετικών τεχνοτροπιών και ρευμάτων Τέχνης, όπως τα συνάντησε κατά το ερευνητικό ταξίδι του από την Κρήτη στη Βενετία, στη Ρώμη και στο Τολέδο, όπου άφησε, μαζί με το μεγάλο έργο του, την τελευταία του πνοή.
Η έκθεση θα ανοίξει τις πύλες της στο κοινό στις 5 Νοεμβρίου 2014, ώρα 6.00 μ.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2014 (κάθε μέρα 11:00 - 18:00 , Σάββατο και Κυριακή 11:00-16:00).

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

O Μητροπολίτης Ιωαννίνων στην Ενορία Προφήτου Ηλιού Φραγκφούρτης


Τιμώντας την ανακομιδή του λειψάνου του νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων, που στη Φραγκφούρτη εορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος επισκέφθηκε την Κυριακή (2.11.)  την ενορία Προφήτου Ηλιού Φραγκφούρτης προσκεκλημένος του Συλλόγου Ηπειρωτών Φραγκφούρτης και περιχώρων. 
Στο προαύλιο του Ναού υπάρχει παρεκκλήσιο του Αγίου το οποίο ανέγειρε προ πενταετίας ο σύλλογος Ηπειρωτών. Ο Σεβασμιώτατος με τη συνοδεία του διακόνου Βησσαρίωνος κόμισε τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Γεωργίου προς αγιασμό του πληρώματος της τοπικής εκκλησίας που αθρόως προσήλθε να τιμήσει τον Άγιο. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος χάρισε στον σύλλογο και στην ενορία από μία ασημένια εικόνα του Αγίου, ενώ ενορία και σύλλογος προσέφεραν χρηματικά ποσά για το φιλανθρωπικό έργο της Ι. Μητροπόλεως Ιωαννίνων. 
Ακολούθησε λιτάνευση του Λειψάνου και Αρτοκλασία στο εορτάζον παρεκκλήσιο και στη συνέχεια τράπεζα για όλους τους πιστούς. Συγκινητική ήταν η απλή και ανεπιτήδευτη  επικοινωνία των πιστών με τον Μητροπολίτη.  
Στην επίσημη τράπεζα που παρετέθη στην αίθουσα του Ναού παρεκάθησαν η Γενική Πρόξενος κ. Κακιοπούλου καθώς και πρόεδροι και μέλη των τοπικών φορέων και συλλόγων. Έκπληξη ήταν για όλους η έλευση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, ο οποίος ευρισκόμενος στην περιοχή, ήλθε για να χαιρετίσει το πνευματικό του τέκνο τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιωαννίνων. 
Η συγκίνηση κυριάρχησε αλλά η χαρά της συνάντησης επλήρωσε τις καρδιές όλων.
(Πηγή: amen. gr)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

Θεία Λειτουργία

 

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου («εις Κοπάνους»), επί τη μνήμη της Ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
Στο Ναό μας φυλάσσεται τμήμα του ιερού λειψάνου του Μεγαλομάρτυρος.
 
Στις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας, θα τελεσθεί -όπως την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα- το ιερό μυστήριο του Ευχελαίου.