Τρίτη 29 Ιουνίου 2010

Λίνα Νικολακοπούλου

Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου γεννήθηκε στα Μέθανα, στις 30 Ιουνίου του 1957…
Η ίδια δηλώνει, πως «συνεχίζει η σωτηρία της ψυχής μου να ’ναι η πιο ουσιαστική επένδυσή μου»

Κυριακή 27 Ιουνίου 2010

Ο Άγιος Υάκινθος

«Ο Άγιος Υάκινθος σαν ιδεολογία λέγεται με τρεις κουβέντες: ο Άγιος των αισθημάτων, της ανάμνησης και της προσδοκίας τους.
Γι' αυτό τους λεω, όταν θα πηγαίνετε στον Άγιο Υάκινθο θα ανάβετε δυο κεριά, ένα στην ανάμνηση κι ένα στην προσδοκία. Διότι σε ένα τέτοιο χώρο παράκλησης οφείλω, από τη μια, να θυμηθώ μιαν αγάπη μεγάλη που έχασα, αλλά μπορώ, από την άλλη, να παρακαλέσω να με επισκεφθεί πάλι το αίσθημα. Επομένως, δεν είναι ο Άγιος του Έρωτος ο Υάκινθος, αλλά, ο Άγιος της Ανάμνησης των Αισθημάτων και της Προσδοκίας τους».

Λουδοβίκος των Ανωγείων


Ο Άγιος Υάκινθος εορτάζεται στις 3 Ιουλίου...
Στη φωτό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο εκκλησάκι του Αγ. Υακίνθου στα Ανώγεια της Κρήτης το 2002...

2 Ιουλίου

Τη Β΄ του μηνός Ιουλίου, μνήμην ποιούμεθα της εν τη αγία σορώ καταθέσεως της τιμίας Εσθήτος της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Βλαχέρναις, επί Λέοντος του μεγάλου και Βηρίνης της αυτού γυναικός...

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

30 Ιουνίου

Η Σύναξις των Αγίων ενδόξων
και πανευφήμων Αποστόλων των ΙΒ΄.

Σάββατο 19 Ιουνίου 2010

Στη Σαγιάδα…

Στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων.
Από 21 ως 30 Ιουλίου για τα αγόρια και από 30 Ιουλίου ως 8 Αυγούστου για τα κορίτσια.

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010

«προς Αυτόν...»

«Θέλω να απαλλαγώ απ' όλες τις εφήμερες και κάπως μάταιες απολαύσεις που μ' έδεσαν τόσο καιρό με το χώμα, τη γη και να πετάξω προς το θάνατό μου. Και πού ξέρεις; Ίσως πετώντας προς Αυτόν, θυμηθώ τον ξεχασμένο μου προορισμό».

Μάνος Χατζιδάκις

Μάνος Χατζιδάκις

Μάνος Χατζιδάκις

(Ξάνθη, 23 Οκτωβρίου 1925 -
Αθήνα, 15 Ιουνίου 1994)

Σάββατο 12 Ιουνίου 2010

Οι Νεομάρτυρες

«...Ο εκ Τερόβου των Ιωαννίνων Άγιος Ιωάννης, ο Επίσκοπος Φαναρίου Σεραφείμ, ο εκ Μετσόβου Άγιος Νικόλαος, ο Σαμαριναίος Μοναχός Δημήτριος, ο εκ της επαρχίας Γρεβενών Άγιος Γεώργιος και εν Ιωαννίνοις μαρτυρήσας, υπήρξαν οι πολύεδροι αδάμαντες, οίτινες συνέθεσαν το περιδέραιον των ινδαλμάτων του Γένους και της Εκκλησίας, με αποκορύφωμα αγώνων και διδαχής τον Άγιον Κοσμάν...».

Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Απόσπασμα απο το Αντί Προλόγου σημείωμα του μακαριστού Μητροπολίτου Ιωαννίνων Σεραφείμ (και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών) στο βιβλίο του Δημ. Β. Σιωμόπουλου «ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων.

Με αφορμή την αυριανή Κυριακή της μνήμης ων Νεομαρτύρων...

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010

Εορτάζει ο Πατριάρχης του Γένους

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, άγει τα σεπτά Αυτής ονομαστήρια η Αυτού Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ.

Σάββατο 5 Ιουνίου 2010

Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το περιβάλλον

Επί έτη πολλά ασχολουμένη η ημετέρα Μετριότης περί τα προβλήματα τα σχέσιν έχοντα προς τον περιβάλλοντα ημάς κόσμον, διεπίστωσεν ότι βασικόν αίτιον πασών των καταστροφών εν τη δημιουργία είναι η πλεονεξία και η συνεχής τάσις ακράτου πλουτισμού των κατοίκων των λεγομένων «ανεπτυγμένων» χωρών.

Οι Άγιοι τής Εκκλησίας ημών Πατέρες εδίδαξαν αλλά και έζησαν τόν Παύλειον λόγον «έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτοις αρκεσθησόμεθα» (Α’ Τιμ. 6, 8) ακολουθούντες εν ταυτώ την Σολομώντειον προσευχήν «πλούτον και πενίαν μη μοι δως, σύνταξόν δε μοι τα δέοντα και αυτάρκη» (Παροιμίαι ΚΔ’). Τα περαιτέρω τούτων «εις την απηγορευμένην περπερίαν εκπίπτουσιn», ως διδάσκει ο φωστήρ της Καισαρείας, ο μέγας Βασίλειος.

Καθά δε λέγει ο τής ημετέρας Μετριότητος προκάτοχος, ο Ιερός Χρυσόστομος Ιωάννης, «φεύγωμεν εν άπασι τοις πράγμασι την πλεονεξίαν και το την χρείαν υπερβαίνον» (ομιλία ΛΖ’ εις τήν Γένεσιν), διότι αύτη «προς εσχάτην ωμότητα και απανθρωπίαν γυμνάζει τους αλόντας» (Ομιλία ΠΓ’ εις Ματθαίον) και «ουκ αφίησιν ανθρώπους είναι τους ανθρώπους, αλλά θηρία και δαίμονας» (Ομιλία ΛΘ’ εις Α’ Κορινθίους).

Έχοντες λοιπόν κατά νούν ότι Ορθοδοξία σημαίνει την απόρριψιν παντός περιττού και ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι «οικονόμος καλός ποικίλης χάριτος Θεού» (Α’ Πέτρου 4, 10), περαίνομεν το απλούν τούτο μήνυμα δια τινος παλαιάς μικράς ιστορίας, εξής πας νοήμων δύναται να αντιληφθή πως οι παλαιοί, άνευ πτυχίων, αλλ' εν θερμή πίστει και σεβασμώ προς την δημιουργίαν, αντελαμβάνοντο την ουσίαν του τι εστί περιβάλλον και πως διατηρείται ανέπαφον και αεί ακμάζον:

Εκ του Γεροντικού του Σινά, «περί Γεωργίου˙ Τούτω τω δικαίω Γεωργίω παρέβαλόν ποτε οκτώ Σαρακηνοί πεινώντες, και μηδέν το σύνολον του αιώνος τούτου εσχηκώς δούναι αυτοίς, την γάρ κάππαριν την αγρίαν ην ωμήν ήσθιε, δυναμένην και κάμηλον αποκτείναι τη πικρότητι, ουκ ηδύναντο εσθίειν. Ορών ουν αυτούς δεινώς λιμώττοντας, λέγει ενί εξ αυτών˙ Λαβέ το τόξον και πέρασον τον βουνόν τούτον˙ ευρήσεις αγέλην αιγαγρίων και τόξευσον εν εξ αυτών, οίον θέλεις και μη δοκιμάσης τοξεύσαι άλλο. Απελθών ουν ο Σαρακηνός καθώς είπεν αυτώ ο γέρων και τοξεύσας και σφάξας το εν, εδοκίμασε τοξεύσαι και έτερον, και ευθέως εκλάσθη το τόξον αυτού. Ελθών ουν και ενέγκας το κρέας διηγήσατο τοις εταίροις αυτού το γεγονός εις αυτόν».

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010

«Άξιον Εστί»

Η εικόνα της Παναγίας, το «Άξιον Εστί», είναι μια από τις περίφημες εικόνες του Αγίου Όρους. Βρίσκεται στο ναό του Πρωτάτου στις Καρυές του Αγίου Όρους, θεωρούμενη ως «κοινή εφέστιος προστάτις» εικόνα όλων των Αγιορείτικων Μονών, φέρουσα στο πλαίσιό της τις σφραγίδες και των 20 Μονών.
Επί της εικόνας αυτής έγιναν κατά καιρούς πλείστα πιστά αντίγραφα ανά ένα εκ των οποίων βρίσκεται σε κάθε Μονή του Άθω. Εορτάζει με μεγάλη θρησκευτική λαμπρότητα τη Δευτέρα του Πάσχα και στις 11 Ιουνίου σε ανάμνηση του κάτωθεν θαύματος, αρχή της φήμης της εικόνας και ως θαυματουργής.

Παλιά η εικόνα αυτή βρισκόταν σε ένα παντοκρατορινό κελί στην τοποθεσία τη λεγόμενη «κοιλάδα του Άδειν» κοντά και κάτω από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Την 11 Ιουνίου 980 ο γέροντας έλειπε από το κελί, καθώς είχε πάει σε μια αγρυπνία στις Καρυές, αφήνοντας μόνο τον υποτακτικό του. Ο υποτακτικός τη νύχτα έκανε κανονικά τον κανόνα του. Ακούει σε μια στιγμή να του χτυπάνε την πόρτα, ανοίγει και βλέπει έναν περαστικό να του ζητάει να τον φιλοξενήσει, πράγμα που γίνεται. Συνεχίζει ο μοναχός τον κανόνα του μέχρι που φτάνει στην 9η ωδή «Την τιμιωτέρα των Χερουβείμ...». Τότε τον διακόπτει ο φιλοξενούμενος και του λέει: «Όχι, πρώτα θα πεις: Άξιον Εστί ως αληθώς...» ως συμπλήρωμα του υπό του Κοσμά Μαϊουμά Μεγαλυνάριου της Θεοτόκου. Ο μοναχός ενθουσιασμένος ζητάει να του γράψει ο νέος τον ύμνο. Ο νέος, που έγραψε τον ύμνο και εξαφανίστηκε, κατά την παράδοση ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όταν επέστρεψε ο γέροντας του είπε ο υποτακτικός τα γεγονότα και αφού ενημερώθηκε η Ιερά Κοινότητα μεταφέρθηκε η εικόνα στο Πρωτάτο, όπου και συνεχίζει να θαυματουργεί μέχρι σήμερα, ενώ και το κελί που τιμήθηκε από την Αρχαγγελική επίσκεψη φέρει επίσης το όνομα «Άξιον εστί».
Έτσι, το Μεγαλυνάριο αυτό της Θεοτόκου που συνέθεσε ο Κοσμάς (ο επίσκοπος Μαϊουμά) σήμερα ονομάζεται «Άξιον Εστί», εκ των δύο πρώτων λέξεων του Θεομητορικού αυτού Ύμνου που έχει ως εξής:
Άξιον εστίν ως αληθώς
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον,
Σε μεγαλύνομεν.

Αγρυπνία «εις Κοπάνους»...

Γνωρίζουμε στα μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας ότι την ερχόμενη Πέμπτη 10 Ιουνίου θα τελεσθεί Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου («εις Κοπάνους») προς τιμήν της θεομητορικής εικόνας «Άξιον Εστί» και των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου & Βαρνάβα.

Η Αγρυπνία θ’ αρχίσει στις 9 το βράδυ.