Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα...


 
«Tον νυμφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον
και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ˙
λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής,
Φωτοδότα, και σώσον με». 

Εξαποστειλάριον Ακολουθίας Νυμφίου Ήχος Γ'.
Η εικόνα δια χειρός Γεωργίου Κόρδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου