Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

«Τοποθετήθηκε δικαίως σήμερα στα άγια άδυτα…»«Έτσι λοιπόν τοποθετήθηκε δικαίως σήμερα στα άγια άδυτα σαν θησαυρός του Θεού η κόρη που εξελέγη ανάμεσα στους εκλεκτούς από αιώνες, που αναδείχθηκε αγία των αγίων, που έχει το σώμα καθαρώτερο και θειότερο ακόμη και από τα πνεύματα που έχουν καθαρθή με την αρετή, ώστε να μη είναι δεκτικό μόνο του τύπου των θείων λόγων, αλλά και του ιδίου του ενυποστάτου και μονογενούς Λόγου του προανάρχου Πατρός. Σαν θησαυρός που ο Λόγος θα τον χρησιμοποιούσε στον καιρό του, όπως και έγινε, για πλουτισμό και υπερκόσμιο και συγχρόνως παγκόσμιο κόσμημα. Και έτσι γι' αυτόν τον λόγο δοξάζει την μητέρα του και πριν από τη γέννηση και μετά τη γέννηση…»

Γρηγορίου του Παλαμά, «Λόγος ΝΒ' Εις την Είσοδον της Θεοτόκου», ΕΠΕ 11,254.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου