Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

«Στους Ταξιάρχες των άνω δυνάμεων...»Του Πρωτοσυγκέλλου της  Ι. Μ. Ιωαννίνων,
πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου π. Θωμά Ανδρέου*

Πώς μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος το μυστήριον της Θείας Δημιουργίας, μέρος της οποίας είναι και ο αόρατος και άυλος κόσμος των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων; Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί το μέγεθος της ουρανίου παρουσίας των Αγίων Αγγέλων στην ζωή του; Πώς μπορεί ο χοϊκός και φθαρτός άνθρωπος να περιγράψει την ασώματη παρουσία;  Στην σημερινή εορτή, ο άνθρωπος, η κορωνίδα της Θείας Δημιουργίας, καλείται να εντρυφήσει στον Ουράνιο κόσμο των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, περί του οποίου αύλου κόσμου και της αμέσου σχέσεως του με τον δικό μας ανθρώπινο κόσμο θα ομιλήσω σήμερα στην αγάπη σας, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί .

Θα προσπαθήσω επ’ ολίγον να συνδράμω στον εμπλουτισμό της Χριστιανικής μας γνώσεως και αντιλήψεως, περί του πνευματικού κόσμου των Αγίων Αγγέλων ενός κόσμου, ο οποίος περιγράφεται εις το α’ άρθρον του Συμβόλου της Πίστεως, κόσμον τον οποίον και ημείς αποδεχόμεθα όταν συνειδητά καθ’ εκάστην ομολογούμεν: "Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων". Ο αόρατος κόσμος των Αγίων Αγγέλων, γίνεται αισθητός εις εμάς, οσάκις επικαλούμεθα την Προστασία των Αγγέλων, προστασία η οποία μας συνοδεύει, από την στιγμήν κατά την οποίαν αντικρίζουμε το φως της ζωής, έως και της στιγμής της οποίας εγκαταλείπουμε τον φθαρτό κόσμο για να οδηγηθούμε εις την αιωνιότητα.
Στην κοινωνία των ανθρώπων, ασφαλώς και υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν στην παρουσία των Ουρανίων Δυνάμεων. Είναι εκείνοι, οι οποίοι προσπαθούν να δουν το αόρατο, να ψηλαφίσουν το ασώματον, να σύρουν τα βήματα της φθαρτής τους σκέψεως προς τα άφθαρτα και ουράνια  τα οποία  ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται, μιας και πρόκειται για κάτι το οποίον ξεπερνά την ανθρώπινη λογική. Ο ουράνιος, λοιπόν, αυτός κόσμος, αποτελείται από εννέα τάγματα τα οποία είναι οι: Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, Αρχαί, Εξουσίαι, Δυνάμεις, Θρόνοι, Κυριότητες, Χερουβείμ και Σεραφείμ.


Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα: Ποίος ο λόγος της υπάρξεως των Ουρανίων Στρατιών; Την απάντηση εις το ερώτημα μας δίδει ο Απόστολος Παύλος ο οποίος χαρακτηρίζει τους Αγίους Αγγέλους, ως "λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελλόμενα" (Εβρ. α΄14), δηλαδή το έργον τους, αφενός μεν είναι η ακατάπαυστη δοξολογία Της Τριαδικής Θεότητος, αφετέρου δε, η διαφύλαξη και προστασία των ανθρώπων καθώς  και η γνωστοποίηση της Θείας Βουλήσεως σε σχέση με την ανθρώπινη σωτηρία .
Εάν κανείς, αναζητήσει την θαυμαστή παρουσία των Αγίων Αγγέλων μέσα στην ζωή του ανθρώπου με βάση την Αγία Γραφή, θα αντιληφθεί πως τα ουράνια αυτά όντα, λειτουργούν ευεργετικά με την παρουσία τους τον άνθρωπο. Αποτελώντας την ανώτατη βαθμίδα της Θείας Δημιουργίας, εμφανίζονται συχνά, εις περιπτώσεις οι οποίες και αναφέρονται εις τα βιβλία της Αγίας Γραφής.
Εις την Παλαιά Διαθήκη, έντονη παρατηρείται η παρουσία των Αγίων Αγγέλων οι οποίοι είτε εμφανίζονται  για να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τους δικαίους εις τον αγώνα της αρετής και της ευσέβειας, είτε αντιθέτως να τιμωρήσουν τους ασεβείς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τωβία, εις το βιβλίον Τωβίτ της Π.Δ. όπου αναδεικνύεται ο ρόλος των Αγγέλων με την εμφάνιση του Αρχαγγέλου Ραφαήλ και την προστασία του στον Τωβία,  διότι εις αυτό το βιβλίο εμπεριέχεται όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας περί αγγέλων φυλάκων της ζωής του ανθρώπου και όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός οι άγγελοι "επιφαίνονται τοις αξίοις, οίς ο Θεός φαίνεσθαι αυτούς θελήσει, αλλ’ εν μετασχηματισμώ, καθώς δύνανται οι ορώντες οράν" (ΕΠΕ 1, 144), δηλαδή οι Άγγελοι φανερώνονται σε εκείνους που το αξίζουν και στους οποίους ο Θεός ο Ίδιος ομιλεί με τις μορφές που λαμβάνουν οι άγιοι Άγγελοι, αναλόγως της δυνατότητος που έχουν οι άνθρωποι για να τους δουν. Την πεποίθηση της ουρανίου προστασίας των Αγγέλων υποστηρίζει και ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, αναφέροντας πως "δι αγγέλων φρουρεί τους εις αυτόν πεποιθότας ο των όλων Θεός" (Μ. Αθανάσιος, ΒΕΠΕΣ, 32, 218). Επίσης οι Άγγελοι παραστέκονται και βοηθούν τους Πατριάρχες της Π.Δ. Αβραάμ και Ιακώβ καθώς και τους Προφήτες Ηλία, Ελισσαίο και Δανιήλ.


Ωστόσο και στην Κ.Δ. η παρουσία των Αγγέλων, είναι εμφανέστατη! Άγγελοι, διακονούν τον Σωτήρα Χριστό την νύκτα της Θείας Γεννήσεως Του. Άγγελοι του συμπαραστέκονται στους πειρασμούς Του, Άγγελοι εις την αγωνία Του στον κήπο της Γεσθημανής, εις το Κενόν μνημείον μετά την Ανάσταση, εις την εις Ουρανούς Ανάληψην Του Κυρίου μας. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, "ο παρεστηκώς ενώπιον του Θεού" (Λουκ. α’ 19) αναλαμβάνει να εξαγγείλει την γέννηση του Προφήτου Ιωάννου του Προδρόμου, στον πατέρα του τον Ιερέα Ζαχαρία. Ο ίδιος Αρχάγγελος, λίγους μήνες αργότερα, θα επισκεφθεί την Ναζαρέτ όπου θα απευθύνει το μήνυμα της Θείας Ενανθρωπήσεως στην Παναγία μας! Άγγελος θα εμφανισθεί στον Ιωσήφ τον Μνήστορα για να τον ειδοποιήσει για την επερχομένη σφαγή των νηπίων και την αναχώρηση του εις την Αίγυπτο, αλλά και στην συνέχεια στους Αγίους Αποστόλους.
Τόσο λοιπόν άρρηκτα είναι συνδεδεμένη η ζωή μας ,με την παρουσία των Αγίων Αγγέλων και τόση είναι η μεγάλη συμπάθεια τους προς τους ανθρώπους ώστε όπως μας διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος "χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι". (Λουκ. ιε’ -10.  Ο κάθε άνθρωπος, έχει τον δικό του φύλακα – Άγγελο, ο οποίος τον συνοδεύει από την στιγμή της Βαπτίσεως του στο όνομα της Αγίας Τριάδος και αυτή η συνοδεία συνεχίζει έως ότου η ψυχή του ανθρώπου οδηγηθεί ξανά εις χείρας Θεού. Πόσο ασφάλεια ,αισθάνεται ο άνθρωπος, όταν γνωρίζει πως στις δυσκολίες ,στους κινδύνους και στα προβλήματα που καλείτε να αντιμετωπίσει, έχει δίπλα του τον Φύλακα –Άγγελο του! Ποία χαρά έχει η ψυχή μας, όταν στην στιγμή του μεγάλου κινδύνου αισθάνεται την αόρατον παρουσία του Αγγέλου; Πόσες φορές και εμείς, αισθανθήκαμε αυτήν την αόρατον προστασία στην δική μας καθημερινότητα ! Και σήμερα όλοι εμείς, ταπεινοί προσκυνητές ενώπιον του Μεγάλου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, εις τον πάνσεπτο αυτό Ναό, όπου δεσπόζει η φοβερά και επιβλητική φυσιογνωμία του Αρχαγγέλου, αντικρίζοντας την σεπτήν μορφή Του, λαμβάνουμε θάρρος και δύναμη εις τας πολλαπλάς δυσκολίας της ζωής, καθ’ ότι γνωρίζομαι πως "Ο Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων, Μιχαήλ ο πρωτοστάτης των Θείων Ταγμάτων, σήμερον ημάς προς πανήγυριν συνεκάλεσεν, ο καθ’ εκάστην μεθ’ ημών πορευόμενος και φυλάττων τους πάντας, εκ πάσης του Διαβόλου περιστάσεως" (β’ Ιδιόμελον της Λιτής, του εσπερινού ήχος α΄).


Στο συναξάριο της ημέρας διαβάζουμε για την πτώση του Σατανά ο οποίος εξέπεσε από τον Θρόνο του Θεού και για τον οποίον ο Κύριος λέγει "Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του Ουρανού πεσόντα" (Λουκ. ι’ -18). Σε αυτή την μάχη ενεπλάκη και ο Άρχων Μιχαήλ διότι όπως γράφει στο βιβλίον της Αποκάλυψης "εγένετο πόλεμος εν τω ουρανώ, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού, του πολεμήσαι μετά του δράκοντος" (Αποκ. Ιβ’- 7).Ο έκπτωτος Άγγελος, συμπαρασύρει στην πτώση του και άλλους αγγέλους οι οποίοι μεταμορφώνονται σε δαίμονες. Την πτώση αυτή σταματά ο ίδιος ο Μιχαήλ όταν συνεκράτησε τα ουράνια σώματα ψάλλοντας μαζί με όλους τους αγγέλους "Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο Ουρανός και η γη της δόξης σου". Αυτό το γεγονός εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και γι' αυτό την ένωση και την ομόνοια των αγγέλων τ’ ονομάζει "σύναξιν των Αρχαγγέλων και πασών των επουρανίων δυνάμεων" (Π. Πάσχου, "Έρως Ορθοδοξίας", εκδ. Αποστολικής Διακονίας, 2006 σελ. 574)


Στην σημερινή λοιπόν ημέρα, και κάθε ημέρα κατά την οποίαν επικαλούμεθα την χάρη των Αγίων Αγγέλων, αφού σε κάθε λειτουργία παρακαλούμε τον Θεό να μας παράσχει , "Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν", ατενίζουμε με ευλάβεια τους Αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ και όλα τα ουράνια και αγγελικά τάγματα και με πίστη πολλή συνενώνουμε τις προσευχές μας προς τους Αγγέλους λέγοντας: "Ἀρχάγγελοι Ἄγγελοι Ἀρχαί, Θρόνοι Κυριότητες, τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ, καὶ πολυόμματα Χερουβείμ, τὰ θεῖα τῆς σοφίας ὄργανα, Δυνάμεις Ἐξουσίαι θειότατοι, Χριστῷ πρεσβεύσατε δωρηθῆναι, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος".   

*Ομιλία εκφωνηθείσα στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Χρυσοκάστρου Καβάλας, την 7ην Νοεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου