Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

«Αναμένουμε την υπέρβαση του θανάτου…»«Η αθανασία της ψυχής είναι μια θεωρητική ιδέα, η ανάσταση των νεκρών είναι μιά ελπίδα. Η πρώτη είναι εμπιστοσύνη σε κάτι αθάνατο μέσα στον άνθρωπο, η δεύτερη είναι εμπιστοσύνη στον Θεό, που καλεί το μη ον στο είναι, και που ζωοποιεί τους νεκρούς. Εμπιστευόμενοι την αθανασία της ψυχής, αποδεχόμαστε το θάνατο και κατά κάποιο τρόπο τον προκαταλαμβάνουμε. Εμπιστευόμενοι όμως τον Θεό που δημιουργεί τη ζωή, αναμένουμε την υπέρβαση του θανάτου: κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος (1 Κοι. 15,54) και προσδοκούμε μια αιώνια ζωή στην οποία ο θάνατος ουκ έσται έτι (Απ. 21,4)».

Juergen Moltman, «Ο ερχόμενος Θεός. Χριστιανική εσχατολογία», εκδ. «Άρτος Ζωής», Αθήνα 2013, σ. 105.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου