Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Πᾶσα ὑφήλιος...

Γνωρίζει πᾶσα ὑφήλιος, Νικόλαε τρισμάκαρ τὰ θαύματα, τῶν σῶν ἀρετῶν τὸ πέλαγος, πένητες τὸν Προστάτην, καὶ ὀρφανοί, χῆραι τὸν τροφέα, καὶ τυφλοὶ τὸν ὁδηγόν, πάντες τὸν πρόμαχον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου