Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Ὁ ἅγιος Νικόλαος

Λίγοι κέρδισαν τόση συμπάθεια στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, ὅσο ὁ ἅγιος Νικόλαος, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη. Στόν ἅγιο Νικόλαο πραγμαροποιήθηκε κατά λέξη ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν». Τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Νικολάου εἶναι γνωστό σ' ὅλο τόν κόσμο καί σχεδόν δέν ὑπάρχει χριστιανική οἰκογένεια πού νά μήν τό τιμᾶ σ' ἕνα της πρόσωπο. Ἡ Ἐκκλησία τόν ὀνομάζει «μυροθήκην τοῦ Παναγίου Πνεύματος», «κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος». Γενικά ἡ ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου εἶναι τόσο πλούσια σέ πνευματικά ἄνθη, καί ἱερό ποιητικό λυρισμό, πού φανερώνει ἀκριβῶς τήν εὐλάβεια τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν κατ' ἐξοχήν οἰκογενειακό Ἅγιο. «Μνήμη δικαίου μέτ᾽ ἐγκωμίων» λέει ἡ θεία Γραφή καί πραγματικά ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου τῶν Μύρων μέ πολλά ἐγκώμια διατηρεῖται καί σώζεται στό πέρασμα τοῦ χρόνου μέσα στίς συνειδήσεις τῶν χριστιανῶν.

Επισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, Μικρός Συναξαριστής.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου