Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Σύλληψη της Αγίας Άννης

 Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Οὐχ ὥσπερ Εὔα καὶ σὺ τίκτεις ἐν λύπαις.
Χαρὰν γὰρ Ἄννα ἔνδον κοιλίας φέρεις.
Τῇ δ' ἐνάτῃ Μαρίην Θεομήτορα σύλλαβεν Ἄννα...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου