Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

Η είσοδος του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία...

Η είσοδος του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία και η υποστατική πρόσληψη-ένωση της ανθρώπινης φύσεως στο προσώπου του Θεού Λόγου με τρόπο ασύγχυτο, άτρεπτο και αδιαίρετο, έφερε νέο όραμα στον κόσμο· το όραμα της των πάντων ενώσεως σε μια κοινωνία καταλλαγής, ειρήνης και αγάπης.

Αυτό είναι το νόημα που απορρέει από το γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Λόγου. Κι αυτή τη συνέπεια επιχείρησα να καταγράψω σε μια εικόνα, στην οποία γύρω από το κεντρικό πυρηνικό στοιχείο της Γέννησης ο κτιστός κόσμος, ορατός τε και αόρατος, τα έμψυχα και τα άψυχα, παρουσιάζονται σε μια κίνηση ένωσης, σε έναν έρρυθμο χορό ενότητας στον οποίο διαδηλώνεται με αισθητό τρόπο ο πόθος της εν ελευθερία ένωσης. 

Γιώργος Κόρδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου