Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

«Αν αγκιστρωθούμε στο παλιό…»«Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πραγματώσουμε τις ουσιαστικές μας δυνατότητες, αν δεν διαθέτουμε μερικές φορές το θάρρος να αφήσουμε τα γνωστά μας περιβάλλοντα, να χωριστούμε από τους φίλους μας και να σφυρηλατήσουμε νέους δεσμούς. Αν αγκιστρωθούμε στο παλιό είναι σαν να αρνούμαστε την πρόσκληση να ανακαλύψουμε το νέο. Σύμφωνα με τον Cecil Day Lewis: "Η εγωπάθεια αρχίζει με την απομάκρυνση, και η αγάπη αποδεικνύεται με την προσφορά της ελευθερίας στον άλλο».

Κάλλιστος Ware, «Η εντός ημών Βασιλεία».
«Ακρίτας», Αθήνα 1997, σ. 73.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου