Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

Φώναζέ Τον συ-νέ-χει-α...

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ δὲν σὲ βραβεύει γιὰ τὶς ὅποιες "ἀρετές" σου, οὔτε σὲ λυπᾶται γιὰ τὶς ὅποιες κακίες σου. Σὲ ἀγαπάει καὶ σὲ νοιάζεται μέχρι θανάτου ἁπλῶς καὶ μόνο γιατὶ εἶσαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Τοῦ ἀρκεῖ αὐτὸ ὥστε νὰ κάνει τὰ πάντα γιὰ σένα. Φώναζέ Τον συ-νέ-χει-α ὅ,τι κι ἂν συμβαίνει. Τὸ κάνεις; Ἔπιασες τὸ νόημα.

Άρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου