Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015

«Τω φωτί...»«Ευλογητός ει, Δέσποτα Παντοκράτωρ, 
ο φωτίσας την ημέραν τω φωτί τω ηλιακώ...».

(Εσωτερικό Αγίου Νικολάου «εις Κοπάνους»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου