Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης για τα γεγονότα στο Παρίσι«Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπί τῷ ἀκούσματι τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων αἱ ὁποῖαι προὐκάλεσαν τήν ἀπώλειαν τῆς ζωῆς καί τόν τραυματισμόν πολλῶν δεκάδων ἀνθρώπων ἐν Παρισίοις, ἀπέστειλεν ἐξ Ἀλάνιας Ν. Τουρκίας, ὅπου εὑρίσκεται διά τά θυρανοίξια τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Πισιδιωτίσσης, πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας κ. François Hollande θερμόν μήνυμα συμπαθείας καί συλλυπητηρίων, ἐν τῷ ὁποίῳ μεταξύ ἄλλων λέγει ὅτι «ὁ φονταμενταλισμός ὁ ὁποῖος τρέφει τήν τρομοκρατίαν, ἐγείρει τεχνητά τείχη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τά ὁποῖα μόνον ὁ διάλογος εἷναι ἱκανός νά κρημνίσῃ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου