Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Σταυρός είναι...

Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αξιώτερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα άξια μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση τού Ἀγ. Πνεύματος και την σφραγίδα τού Σταυρού. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι Ι. Ναοί, τα ιερά σκεύη και τα άμφια αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς την σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού.

Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε ορθοδόξου, από τη στιγμη που θα γεννηθούμε μεχρι το θάνατο μας. Και ο τάφος του Χριστιανού με το σταυρό ευλογείται.

Γι' αυτό δεν νοείται χωρίς το σταυρό Εκκλησία του σταυρωθέντος Χριστού. Γι' αυτό οι ετερόδοξοι ή οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλόμενη στον Τίμιο σταυρό ευλάβεια, όπως οι Προτεστάντες, είτε τον αρνούνται τελείως και τον υβρίζουν. όπως οι Ιεχωβάδες...

Η Χάρη και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστος έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο, ως θύτης και ως θύμα. Όλη η πτωχεία, η κένωσις, η εξουθένωσις, η ταλαιπωρία, η οδύνη, ο θάνατος, που έλαβε για εμάς κορυφώνονται στο Σταυρό. Στον Σταυρό έζησε τον βαθύτερο πόνο, και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπέρ ημών κατάρα για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα της αμαρτίας και του νόμου. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζονται στο Σταυρό του. Και όταν ο Πέτρος συμβούλευσε τον Χριστό να αποφύγει τον σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε αυστηρά: «Ὕπαγε οπίσω μου σατανά, ότι ου φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων».   

Επισκόπος Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου