Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Ματθαῖος...

Καὶ ἐνῷ προχωροῦσε ὁ Ἰησοῦς πιὸ πέρα, εἶδε ἕναν ἄνθρωπον νὰ κάθεται εἰς τὸ τελωνεῖον, ὁ ὁποῖος ὠνομάζετο Ματθαῖος, καὶ τοῦ λέγει, «Ἀκολούθησέ με». Καὶ ἐκεῖνος ἐσηκώθηκε καὶ τὸν ἀκολούθησε...

Μνήμη του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Ματθαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου