Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Τὰ εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Νοῦς ἀνθρώπινος δέν μπορεῖ νά συλλάβη τό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας, τί ἔκαμε δηλαδή καί τί κάνει ἡ ἀγάπη καί ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Τό ἔργο αὐτό πραγματοποιήθηκε ἀπό τόν Σωτήρα Κύριο στόν κόσμο, παραδίδεται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί κηρύσσεται στή θεία Γραφή ἀπό τούς Εὐαγγελιστὰς καί τούς Ἀποστόλους, καί οἱ πιστοί τὸ δέχονται "διά τῆς πίστεως", ὄχι σάν ἱστορική γνώση καί σάν φυσική ἀνακάλυψη, ἀλλά σάν ἀποκάλυψη Θεοῦ καί ἱερή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα σ' ἕναν τέτοιο κόσμο θείας ἀποκαλύψεως καί ἱερῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, πού τόν θεωροῦμε καί τόν ζοῦμε "διά τῆς πίστεως" τοποθετεῖται ἡ σημερινή ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. "Ἁγνείας γάρ ἔχει ὑπόθεσιν καί τοῦ κοινοῦ γένους τῶν γυναικῶν καύχημα τό τελούμενον", γράφει στόν ἐγκωμιαστικό του λόγο, τόν ἀφιερωμένο στή σημερινή ἑορτή τῆς Θεοτόκου, ὁ ἅγιος Πρόκλος.

Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, Μικρός Συναξαριστής.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου