Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Χριστός ο “τοῦ Νόμου πληρωτής”

Σχόλιο στο Α΄ Ανάγνωσμα του Εσπερινού της 1ης Ιανουαρίου (Γεν 17:1-14):

Η 1η Ιανουαρίου είναι, σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφιερωμένη στην ανάμνηση του γεγονότος της περιτομής του Ιησού Χριστού και στη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου.

Το περιεχόμενο της γιορτής περιγράφεται στο κοντάκιο της ημέρας:

Ὁ τῶν ὅλων Κύριος περιτομὴν ὑπομένει, καὶ βροτῶν τὰ πταίσματα ὡς ἀγαθὸς περιτέμνει, δίδωσι τὴν σωτηρίαν σήμερον κόσμῳ. Χαίρει δὲ ἐν τοῖς ὑψίστοις καὶ ὁ τοῦ Κτίστου Ἱεράρχης καὶ φωσφόρος, ὁ θεῖος μύστης, Χριστοῦ Βασίλειος.

Προβάλλοντας οχτώ μέρες μετά τα Χριστούγεννα η Εκκλησία το γεγονός της περιτομής του Χριστού υπογραμμίζει πέρα από κάθε αμφισβήτηση την αλήθεια της θείας ενανθρώπισης, όπως τονίζεται και στο απολυτίκιο της γιορτής:

 Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες,

 Θεὸς ὢν κατ᾽ οὐσίαν πολυεύσπλαγχνε Κύριε,

 καὶ νόμον ἐκπληρῶν,

 περιτομήν θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν,

 ἵνα παύσῃς τὰ σκιώδη,

 καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν.

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου