Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Ἱερὰ Μονὴ Στούπαινας...

Κάτω ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ Μιτσικελίου, κοντὰ στὸ χωριὸ Περίβλεπτος, ὑπάρχει ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου γνωστὴ μὲ τὸ προσωνύμιο «Στούπαινα».

Ἡ ὀνομασία τῆς ὀφείλεται στὸ ἀνδρωνυμικὸ ὄνομα γυναικός, ἀγνώστου πατρίδος. Σύμφωνα μὲ γραπτὰ ἱστορικὰ κείμενα, ἐντοιχισμένες ἐπιγραφὲς καὶ πληροφορίες, ἡ Μονὴ ἱδρύθηκε τὸ 1724 καὶ ἱστορήθηκε τὸ 1734, ἀφοῦ μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴ θέση «Πηγαδούλια» τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Περιβλέπτου ὅπου εἶχε πρωτοϊδρυθεῖ τὸ 900 περίπου, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Φώτης Κόντογλου. Δεσποτικὴ καὶ πλουσιωτάτη τὰ χρόνια τῆς ἀκμῆς της μέχρι τὸ 1945, εὐεργέτησε πολὺ τὴν εὐρύτερη περιοχή, ἀλλὰ δὲν γλύτωσε ἀπὸ τὴν καταστροφικὴ μανία τῶν Οὐνιτῶν κατακτητῶν.

Βασάνισαν καὶ σκότωσαν τὸν ἡγούμενο Διονύσιο καὶ τοὺς ὑποτακτικούς του Γρηγόριο καὶ Δανιήλ, λεηλάτησαν καὶ ἔκαψαν τὴ Μονή, ἐνῷ διασώθηκε, θείᾳ δυνάμει, μόνο τὸ Καθολικό της. Ἔκτοτε ἡ ἐγκατάλειψη καὶ ὁ πανδαμάτωρ χρόνος συνετέλεσαν στὴν ἐρείπωσή της.

Κάθε Σάββατο πρωί 7:30 με 9:30, τελείται η Θεία Λειτουργία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου