Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

"Ψῦχος δριμύ..."

Ἅμα ἀποβιβασθείς, εὑρέθη εἰς τὴν παραθαλάσσιον ἀγοράν, κ᾽ ἐκοίταξε δεξιὰ-ἀριστερά, ὡς νὰ μὴ ἐγνώριζε ποῦ εὑρίσκετο. Ἔξω εἰς τὸ ὕπαιθρον ἄνθρωποι δὲν ἦσαν, διότι ἦτο ψῦχος δριμύ· τὰ βουνὰ χιονισμένα ὁλόγυρα...

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης,

Ὁ Ἀμερικάνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου