Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

«Σήμερον γενvάται εκ Παρθένου...»«Προσκυνούμέν σου τήν Γένναν Χριστέ...»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου