Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

«Ο Χριστὸς ήλθεν εις τον κόσμον δια να ευαγγελισθή την Βασιλείαν των Ουρανών και να μας εισαγάγη εις αυτήν, αλλ’ ήλθεν επίσης ευεργετών και ιώμενος την ανθρωπίνην ασθένειαν», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του.

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα εδώ:
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1256&tla=gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου