Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

Δωδεκαήμερο «εις Κοπάνους»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ «ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ 2023-2024

24-12-2023 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 07.30΄π.μ.

Μέγας Ἑπερινὸς τῶν Χριστουγέννων 05.00΄μ.μ.

25-12-2023 ΔΕΥΤΕΡΑ: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου 05.00΄π.μ.

26-12-2023 ΤΡΙΤΗ: ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 07.30΄π.μ.

27-12-2023 ΤΕΤΑΡΤΗ: ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 07.30΄π.μ.

31-12-2023 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 07.30΄π.μ.

01-01-2024 ΔΕΥΤΕΡΑ: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου 07.30΄π.μ.

05-01-2024 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ὄρθρος καὶ Μεγάλαι Ὧραι, Μέγας Ἑσπερινὸς & Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων 07.00΄π.μ.

06-01-2024 ΣΑΒΒΑΤΟ: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 07.00΄π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ 10.00΄π.μ.

07-01-2024 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 07.30΄π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου