Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

Ο Πατριάρχης του Γένους στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά του Πόντου...

"Μνήσθητι Κύριε πάντων των επ ελπίδι Αναστάσεως Ζωής Αιωνίου, εν ευλαβεία και πίστει κεκοιμημένων Πατέρων και Αδελφών ημών, των εν τη Ιερά Μονή ταύτη και εν Πόντω ειρηνικώς κοιμηθέντων και των εν Αυτή τε και αυτώ Μαρτυρικώς τελειωθέντων, και ανάπαυσον αυτούς Κύριε ένθα επισκοπεί το Φως του Προσώπου Σου".

φωτο Νίκος Παπαχρήστου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου