Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

Είχε την απολαυή, ήθελε την κτήση...

Εῖχε τήν ἀπολαυή, ἤθελε τἠν κτήση. Ζήτησε τήν κατοχή τῆς περιουσίας χωρίς τήν δωρεά τοῦ πατέρα. Ζήτησε να μην ἔχη πατέρα.

«Δός μοι το ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας».

-------------------

Είχε την απολαυή, ήθελε την κτήση. Την απολαυή την ώφειλε στην υπόρρητη δωρεά του πατέρα. Ζήτησε την κτήση της αναλογίας του (το επιβάλλον μέρος) στην περιουσία (ουσία). Ζήτησε δηλαδή κάτι λιγότερο απ’ αυτό που απελάμβανε μέχρι τότε. Αλλά ζήτησε και ένα άλλο που ήταν και αυτό κάτι λιγότερο. Το κατ’ εξοχήν λιγότερο. Ζήτησε να έχη την κατοχή της περιουσίας χωρίς αυτή να περνάη από το δώρο. Ζήτησε την «ουσία» μείον την δωρεά. Δεν ήθελε να οφείλη τίποτε στον πατέρα του. Ζήτησε να μην έχη πατέρα. (*)

(*)Μία επιγραμματική σύνοψη των σκέψεων του Jean-Luc Marion επί της παραβολής του Ασώτου. (“Certitudes negatives” και «Ο Θεός χωρίς το είναι», εκδ. Πόλις).

(**) O πίνακας του Μichel-Martin Drolling. (1786-1851).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου