Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

Μετανάστης εγίνετο...

«Ουκ ευθέως τεχθείς ούτος ο σταυρωθείς, μετανάστης εγίνετο και φυγάς και μετά ολοκλήρου της οικίας προς την αλλοτρίαν εξ αυτών  σπαργάνων απωκίζετο,  διάστημα οδού τοσούτον εις βάρβαρον απαγόμενος χώραν; Και αιμάτων ρύακες εκ της υποθέσεως ταύτης εγίνοντο, και φόνοι άδικοι, και σφαγαί, και η άωρος ηλικία πάσα καθάπερ εν παρατάξει και πολέμω κατεκόπτετο και των μαζών αποσπώμενοι οι παίδες σφαγή παρεδίδοντο, και έτι του γάλακτος επί του φάρυγγος όντος, διά του λαιμού και της δέρρης το ξίφος ηλαύνετο. Τι ταύτης χαλεπώτερον τραγωδίας;», 

Ιωάννου Χρυσοστόμου, Επιστολή προς Ολυμπιάδα Α, PG 52, 552.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου