Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Φώναζέ Τον...

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ δὲν σὲ βραβεύει γιὰ τὶς ὅποιες "ἀρετές" σου, οὔτε σὲ λυπᾶται γιὰ τὶς ὅποιες κακίες σου. Σὲ ἀγαπάει καὶ σὲ νοιάζεται μέχρι θανάτου ἁπλῶς καὶ μόνο γιατὶ εἶσαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Τοῦ ἀρκεῖ αὐτὸ ὥστε νὰ κάνει τὰ πάντα γιὰ σένα. Φώναζέ Τον συ-νέ-χει-α ὅ,τι κι ἂν συμβαίνει. Τὸ κάνεις; Ἔπιασες τὸ νόημα.

π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου