Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

Η… δόξα της σταύρωσης και η ενότητα της Εκκλησίας

Σχόλιο στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου: Ιωα 17:1-13.

Περιεχόμενο του ευαγγελικού αναγνώσματος της τελευταίας Κυριακής πριν από την Πεντηκοστή είναι ένα απόσπασμα από την τελευταία προσευχή του Ιησού, την οποία απευθύνει προς τον Πατέρα του λίγο πριν από τη σταυρική του θυσία. Σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, προϋπόθεση για να μείνουν οι μαθητές του ασφαλείς και ενωμένοι είναι ότι κατανοούν τι σημαίνει “Αιώνια Ζωή”, με άλλα λόγια, ότι γνωρίζουν τον μόνο αληθινό Θεό. Αυτή η εξίσωση περιλαμβάνει τον βιβλικό ορισμό του τι δηλώνεται στην ορθόδοξη παράδοση με τον όρο “Θεολογία”. Θεολογία δεν είναι μια θεωρητική γνώση του Θεού, αλλά η ικανότητα να δει κανείς το έργο του Θεού στην Ιστορία.

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου