Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Η χριστιανική ζωή ως διακινδύνευση

Σχόλιο στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ΙΣτ´ Κυριακής του Ματθαίου (Ματ 25:14-30) - Της παραβολής των ταλάντων.

Το πρώτο συμπέρασμα που εύκολα προκύπτει από την ανάγνωση της Παραβολής των Ταλάντων είναι ότι η προσδοκία της Βασιλείας του Θεού δεν είναι παθητική αναμονή του τέλους του κόσμου, αλλά ακάματη πνευματική προσπάθεια και πολύτροπη δημιουργία.

Το δεύτερο συμπέρασμα λειτουργεί ως ένα ασφαλές κριτήριο της χριστιανικής ζωής και πίστης. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ήσυχη και ακίνδυνη διατήρηση κάποιας πνευματικής παρακαταθήκης. 

Μέσα από την Παραβολή των Ταλάντων η χριστιανική ζωή προβάλλεται ως δημιουργικότητα και διακινδύνευση, και η πίστη περιγράφεται ως καρποφορία. Ο χριστιανός δεν είναι ένας αμέριμνος άνθρωπος που απλώς φροντίζει να μην κάνει αμαρτίες, αλλά ένας άνθρωπος που συνεχώς ανησυχεί και ελέγχει κάθε στιγμή τον εαυτό του ως προς το αν οι επιλογές του τον οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση, αν τον προάγουν και τον πλουτίζουν πνευματικά. Στην παραβολή “πιστοί” καλούνται μόνον οι δούλοι που πολλαπλασιάζουν τα τάλαντά τους, ενώ εκείνος που το διατηρεί ασφαλές και απείραχτο καλείται “πονηρός”...

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου