ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

«Πιστή απιστία...»«Ο μόνος τολμήσας, τη απίστω τε πίστει, ευεργετήσας ημάς, Θωμάς ο Δίδυμος, λύει μεν την ζοφώδη άγνοιαν τοις πάσι πέρασι, τη πιστή απιστία, εαυτώ δε τον στέφανον πλέκει σαφώς, λέγων, σύ ει Κύριος, ο υπερυψούμενος των Πατέρων και ημών, Θεός ευλογητός ει» (Ωδή ζ' του Κανόνος της Κυριακής του Θωμά).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου