ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

«Δια νηστείας καθαιρόμενοι…»«Δια νηστείας καθαιρόμενοι, αρετών όρει προσέλθωμεν, και ακουσώμεθα τρανώς, τι λαλήσει εν ημίν ο Θεός. Λαλήσει γαρ ειρήνην, και φωτισμόν, και ίασιν, ψυχικών συντριμμάτων» (Ωδή η' του κανόνος της Τρίτης της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών).

«Καθαριζόμενοι με την νηστεία, ας προσεγγίσουμε το όρος των αρετών, και ας ακούσουμε τρανά, τι θα μας πει ο Θεός. Θα μας μιλήσει για την ειρήνη και τον φωτισμό και την ίαση των ψυχικών μας συντριμμάτων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου