ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Σήμερα αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων...Σήμερα αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων.

«Εκείνος προβάλλει την νηστεία εναντίον των πειρασμών, ενώ για μας αυτό σημαίνει συμμετοχή στη νέκρωση του Χριστού και είναι μια προεόρτια κάθαρση. Και Εκείνος νηστεύει σαράντα μέρες (διότι ήταν Θεός), ενώ εμείς το ρυθμίζουμε ανάλογα με τα μέτρα των ανθρωπίνων δυνάμεών μας, αν και μερικούς ο ζήλος τους πείθει να ξεπερνούν και τις δυνάμεις τους».

(Ο μεν γαρ κατά των πειρασμών ταύτας προβάλλεται, ημίν δε την συννέκρωσιν Χριστού τούτο δύναται, και κάθαρσίς εστι προεόρτιος. Και ο μεν νηστεύει τεσσαράκοντα ημέρας -Θεός γαρ ην-, ημείς δε τη δυνάμει τούτο συνεμετρήσαμεν, ει και τινας ο ζήλος πείθει και υπέρ δύναμιν).

Γρηγορίου του Θεολόγου Λόγος Μ', Εις το άγιον Βάπτισμα, PG 36, 401Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου