ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

«Η θεολογία του Σταυρού...»" ...Η θεολογία του Σταυρού εξηγεί γιατί και για ποιο λόγο ο Χριστός πέθανε στο σταυρό. Σημαίνει όμως αυτό, ότι στο λόγο περί Σταυρού, αίρεται η πραγματικότητα του Σταυρού; Αν η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο από την "αλλοτρίωση του πνεύματος εντός του χρόνου", τότε για εκείνον που προσλαμβάνει την ιστορία εν τω πνεύματι "ο χρόνος έχει αναιρεθεί". Υπάρχει όμως κάτι στο Σταυρό του Χριστού που δεν μπορεί να αναχθεί σε μια απλή θεολογική έννοια: αυτό είναι η οδύνη του Χριστού και η επιθανάτια κραυγή του: "Θεέ μου, γιατί;" Καμία θεολογία του Σταυρού δεν μπορεί να να απαντήσει σε αυτήν την κραυγή, διότι η απάντηση δεν βρίσκεται στην όποια ερμηνεία του θανάτου του, αλλά μόνο στην ανάσταση και στην πασχάλια δοξολογία των εγερθέντων. Στο Σταυρό του Χριστού παραμένουν στοιχεία του ιστορικά τυχαίου και των ιστορικών αντιφάσεων που δεν μπορούν να αρθούν από καμία φιλοσοφική θεωρία. Το στοιχείο αυτό περιορίζει την αισιόδοξη καθολική αξίωση του ιστορικού Λόγου που ήγειρε ο Χέγκελ: ό,τι είναι έλλογο δεν είναι ακόμα πραγματικό, και ό,τι είναι πραγματικό δεν είναι αυτομάτως έλλογο".

Jurgen Moltmann, Ο ερχόμενος Θεός. Χριστιανική εσχατολογία, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 2013, σσ. 443-444

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου