Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Περί προσευχής...
Μέ ὁμιλητή τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη Ἀρσένιο Κατερέλο, ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, ξεκίνησαν οἱ Ἑσπερινές ὁμιλίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, πού φέτος πραγματοποιοῦνται στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου, μέ κεντρικό θεματικό ἄξονα τήν προσευχή.

Τόν ὁμιλητή, πού ἀνέπτυξε τό θέμα «Περί προσευχῆς – ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ», καλωσόρισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος:


«Ἐγκαινιάζουμε ἀπό σήμερα ἕνα νέο κύκλο ὁμιλιῶν, πού θά ἔχουν ὡς κεντρικό θέμα τήν προσευχή… Τή συνομιλία αὐτή μέ τό Θεό, ἡ ὁποία εἴτε γίνεται ἐν κρυπτῷ εἴτε γίνεται κατά μόνας εἴτε γίνεται ἐν συνάξει μέσα στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα ἤ ὁπουδήποτε συνηγμένοι δύο ἤ τρεῖς ἤ ὁσοιδήποτε εὔχονται καί προσεύχονται, ἔχοντες ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν τόν Ἰησοῦ Χριστό ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.
Θά ἀφιερώσουμε, λοιπόν, τή φετινή χρονιά στήν προσευχή, ἔτσι ὥστε νά ἀκούσουμε γιά τήν προσευχή, νά διδαχτοῦμε γιά τήν προσευχή, μέ τήν ἐλπίδα καί τήν ἐπιθυμία νά ἀσκήσουμε αὐτό τό ἔργο τῆς προσευχῆς, νά ἀσκηθοῦμε στήν προσευχή, νά ἀσκηθοῦμε σ’ αὐτή τήν ἐπικοινωνία μέ τό Θεό, πού εἶναι καί ἀπόκριση πρός τό δικό Του κάλεσμα νά βρισκόμαστε ἑνωμένοι μαζί Του.
Χρειαζόμαστε νά μᾶς βοηθήσουν ὡς πρός αὐτό ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐντρύφησαν σ’ ὅ,τι ἔγραψαν οἱ πατέρες, οἱ ὅσιοι, οἱ ἀσκητές τῆς Ἐκκλησίας μας καί σ’ ὅ,τι συναποτελεῖ τή συνείδηση καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν προσευχή. Ἀλλά, κυρίως, χρειαζόμαστε ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν ἐμπειρία τῆς προσευχῆς· πού μποροῦν νά μᾶς ποῦν ὄχι ἐπειδή ἁπλῶς διάβασαν ἀπό κάποιον ἄλλον, ἀλλά καί ἐπειδή οἱ ἴδιοι ἔκαναν αὐτόν τόν ἀγῶνα…
Σήμερα πού ἀρχίζει αὐτός ὁ κύκλος, ἔχουμε τήν εὐλογία καί τή χαρά νά εἶναι ἀνάμεσά μας ὁ π. Ἀρσένιος Κατερέλος. Γιά ἐμέ, εἶναι ἕνας ἀγαπητός γέροντας κι ἕνας ἀγαπητός φίλος. Ταυτόχρονα, ὅμως, εἶναι κι ἕνα ὑπόδειγμα ἀγωνιστῆ στόν πνευματικό στίβο, στόν ἀσκητικό στίβο, τόν ὁποῖο χαίρομαι καί θαυμάζω ἐδῶ καί δεκαετίες…».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου