Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

«Οι εν Ηπείρω Άγιοι»Τη Β' Κυριακή του Ματθαίου, ήτοι τη Κυριακή μετά την των Αγίων Πάντων, μνήμην επιτελούμεν πάντων των εν τη Ηπείρω διαλαμψάντων Αγίων, Μαρτύρων, Ιεραρχών και Οσίων.

«Ήπειρος γέραιρε ομού κοινοίς ύμνοις
τους εν σοι εκλάμψαντας κλεινούς Αγίους...».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου