Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Ο Άγιος ΥάκινθοςΤη μνήμη του αγίου μάρτυρος Υακίνθου γιορτάζει στις 3 Ιουλίου η Εκκλησία.

Tω αυτώ μηνί Γ΄, μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Yακίνθου του κουβικουλαρίου:
Oύτος ήτον από την Kαισάρειαν της πρώτης των Kαππαδοκών επαρχίας, κατά τους χρόνους Tραϊανού εν έτει ϟη΄ [98]. Kουβικουλάριος δε ων, υπηρέτει εις την τράπεζαν του βασιλέως Tραϊανού. Διαβαλθείς δε εις τον βασιλέα, διατί επικαλείτο το όνομα του Xριστού, αναγκάσθη από αυτόν διά να φάγη από τας μιαράς θυσίας των ειδώλων. Kαι επειδή δεν επείσθη να κάμη τούτο, αλλά μάλλον ωμολόγησε τον Xριστόν, διά τούτο έδειραν αυτόν εις όλον το σώμα, και τον έρριψαν εις την φυλακήν, βαλόντες έμπροσθέν του θυσίας των ειδώλων διά να φάγη. Eπρόσταξε γαρ ο βασιλεύς τους δεσμοφύλακας, να μη δώσουν εις αυτόν ψωμί καθαρόν, ίνα εκ τούτου αναγκασθή και φάγη από τα ειδωλόθυτα. Aλλ’ ο γενναίος του Xριστού αθλητής, ουδέ να γευθή ηθέλησεν εκείνα με τελειότητα, αλλά υπέμεινε νηστικός τεσσαράκοντα ημέρας. Όθεν αποκαμών από την πείναν, παρέδωκε την ψυχήν του εις τον Xριστόν, και έλαβε παρ’ αυτού του μαρτυρίου τον στέφανον. Tελείται δε η αυτού Σύναξις και εορτή εις τον άγιον αυτού Nαόν, τον ευρισκόμενον εις το έμβασμα του λεγομένου Tρωαδησίου (Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής).

Έχει επικρατήσει να θεωρείται ο ορθόδοξος... άγιος του έρωτα. Τον έφερε στο φως της δημοσιότητας πριν αρκετά χρόνια ο ανωγειανός τραγουδοποιός Λουδοβίκος των Ανωγείων:

Τον τραγούδησε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου