Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου: «ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΑ»


Η φωτογραφία από την προ ημερών παρουσίαση του έργου στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης

Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος:
«Του τόμου αυτού, ο οποίος μαρτυρεί και τους ποικίλους αγώνας και τας αγωνίας του τιμωμένου, διά την Μεγάλην Εκκλησίας επί ημίσεον αιώνα, με τας όσας είχεν δυνάμεις εις τους τομείς της επιστήμης και της διαποιμάνσεως. Λίαν δε προσφυής ήτο τόσον ο τίτλος, όσον και το περιεχόμενον του τόμου «ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΑ», όχι μόνον εννοιολογικώς αλλά και διότι αντικατοπτρίζει την παιδιόθεν κλίσιν και αγάπην του προς την τέχνην, την οποίαν όχι ως μη ικανός αγιογράφος, αλλ’ ως κριτικός προσεπάθησε να διακονήσει, πράγμα τουλάχιστον άηθες διά τους φονταμενταλιστικούς κυρίως κύκλους της καθ’ ημάς Ανατολής, αλλά και της Δύσεως. Την Τέχνην την οποία ίσως να φέρει πλησιέστερον τας ψυχάς των ανθρώπων από τους αφηρημένους ακροβατισμούς θεολόγων τινών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου