Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

NOEMΒΡΙΟΣ

Έχων ημέρας τριάκοντα.
Η ημέρα έχει ώρας 10 καί η νύξ ώρας 14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου