ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Εγκύκλιον Σημείωμα Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων


Πρὸς
τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν
τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, χαίρετε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ πάντοτε.
Σαρώνουν τὴν περιοχή μας κατὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὁμάδες προτεσταντῶν ποὺ μοιράζουν τὴν Καινὴ Διαθήκη σὲ μετάφραση μαζὶ μὲ ἄλλο ἔντυπο ὑλικό. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη σὲ γραπτὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὁμάδα τοὺς συνέστησε, ἐὰν θέλουν ὄντως νὰ βοηθήσουν στὴ διάδοση τῆς Καινῆς Διαθήκης, νὰ δωρήσουν τὰ ἔντυπα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ὥστε ἡ ἴδια ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει μοιράσει χιλιάδες ἀντίτυπα, νὰ συνεχίσει τὴν διανομὴ τῆς ἐγκεκριμένης μεταφράσεως, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἐπέμβαση μιᾶς μὴ Ὀρθόδοξης ὁμάδας στὸ ποιμαντικό της ἔργο, πράγμα ποὺ μπορεῖ ἀπὸ τὴν ὁμάδα αὐτὴ νὰ στοχεύει σὲ ὕπουλο προσηλυτισμό.
Οἱ ἄνθρωποι, ὅμως, αὐτοὶ ἔκαναν ὅπως πάντοτε τὴν πονηριά τους, νὰ διανείμουν μόνοι τους τὴν Καινὴ Διαθήκη μαζὶ μὲ ἄλλο ὑλικό.
Τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ βρίσκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Βεβαίως, οἱ Καινὲς Διαθῆκες ἔχουν τὴν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅσοι τὶς ἔλαβαν μποροῦν νὰ τὶς κρατήσουν. Τὸ ἄλλο, ὅμως, ὕπουλο προσηλυτιστικὸ ὑλικὸ δὲν πρέπει νὰ γίνει δεκτό.
Ἀγαπητοί μας Χριστιανοὶ μεγάλη προσοχὴ χρειάζεται στὸ τὶ ἀκοῦμε καὶ τὶ μελετοῦμε, στὸ τὶ δεχόμαστε καὶ τὶ ἀπορρίπτουμε.
Ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Τὸ τέλειο, βεβαίως, εἶναι νὰ κλείσουμε τὶς πόρτες μας σὲ κάθε ὁμάδα καὶ ἐπίβουλο ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς Ἐκκλησίας.
«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν».

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου