Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρείας


 

«Φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ
καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ εὐφροσύνη
Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν
δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου